Information och vägledning

Såväl uppfödare som hanhundsägare är alltid välkomna att kontakta nedanstående kommittéer för information och vägledning relaterat till avel och uppfödning. Vi kan bland annat stå till tjänst med följande:
 

SRRS Avels- och uppfödarkommitté (SRRS/AUK)

  • Vara bollplank i frågor som gäller avel och uppfödning.
  • Tillhandahålla information från SRRS Avelsregister om t.ex de tilltänka (svenskfödda) avelsdjurens syskon och eventuella avkommor.
  • Tillhandahålla hjälp med uträkning av den planerade valpkullens inavelsgrad vid användande av utländskt föräldradjur som inte finns registrerat hos SKK.
  • Tillhandahålla rådgivning avseende gentester för olika ärftliga sjukdomar eller defekter.

Kontaktuppgifter till medlemmarna i SRRS/AUK hittar du här ->.
 

SRRS Mentalkommitté (SRRS/MK)

  • Vara bollplank i frågor som gäller hundars mentalitet.
  • Tillhandahålla hjälp att tolka protokoll och spindeldiagram för genomförda MH eller BPH.
  • Tillhandahålla rådgivning avseende eftersträvansvärda mentala egenskaper hos avelsdjur som planeras gå i avel i kombination med din hanhund eller tik.

Kontaktuppgifter till medlemmarna i SRRS/MK hittar du här ->.

 

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor