SRRS/Östras årsmöte 2018

SRRS/Östra hälsar härmed samtliga lokalavdelningens medlemmar välkomna till lokalavdelningens årsmöte 2018.

Vid årsmötet beslutar lokalavdelningens medlemmar bl.a om kommande års verksamhetsplan samt vilka personer som ska ingå i lokalstyrelsen och därmed ansvara för förvaltningen under det kommande året. För att vi i största möjliga mån ska kunna tillgodose de behov och önskemål som finns så är det viktigt att såväl nya som gamla medlemmar deltar och därmed påverkar vad som sker inom lokalområdet. Varmt välkomna!

Organisation: Östra
Datum: 2018-02-17
Starttid: 11:00
Anmälan:

Då vi bjuder på kaffe/te och semla är det bra om ni anmäler närvaro (och eventuell kostallergi) till anders@cronhall.se innan den 12:e februari.

Anmälningsavgift:

Ingen avgift.

Medlemskap: Medlemsskap krävs för närvaro om inte särskilt tillstånd beslutas om under årsmötet.
Kontaktperson:

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Anders Cronhäll via telefon 0703-748585 eller via e-post anders@cronhall.se

Övrig information:

Motioner
Motioner för behandling vid årsmötet ska vara lokalavdelningens styrelse tillhanda senast den 2018-01-29. Motion ska vara undertecknad och kan sändas in till lokalavdelningens styrelse via såväl vanlig post adresserad till Anders Cronhäll, Funbo 311, 755 97 Uppsala som e-post till ostra@srrs.org.

Om motionen sänds in via e-post måste dock originalet även skickas via vanlig post eller överlämnas personligen, motionen ska i dessa fall anses inkommen den dag e-postmeddelandet kom fram. För information om hur en motion ska vara formulerad se SKKs hemsida.

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på denna sida under rubriken "Dokument", senast en vecka innan mötet. Handlingarna kan då även rekvireras i pappersformat genom SRRS/Östras ordförande mot kostnaden av 4 st frimärken för inrikesbrev.

Valberedning
Är du intresserad av att arbeta i lokalavdelningens styrelse, eller känner någon annan som skulle göra ett bra arbete? Ta kontakt med valberedningen snarast!

Valberedning:
Maria Kirkegaard-Lundström, telefon 0736-888872
Ulrika Stiernblad, telefon 0736-52 65 26
Lilly-Ann Forsman, telefon 0705-94 49 52
E-post: valberedning.ostra@srrs.org

Dokument:
Adress: Scandic Hotel Järva Krog, Vallgatan 2, Konferensrum: Knowledge, våning 11, 17008 Solna
Karta:

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor