SRRS/Östra Årsmöte

SRRS Östra hälsar härmed samtliga lokalavdelningens medlemmar välkomna till lokalavdelningens årsmöte 2020.

Vi börjar årsmöte 1 februari och bjuder på fika!

Vid årsmötet beslutar lokalavdelningens medlemmar bl.a om kommande års verksamhetsplan samt vilka personer som ska ingå i lokalstyrelsen och därmed ansvara för förvaltningen under det kommande året.
För att vi i största möjliga mån ska kunna tillgodose de behov och önskemål som finns så är det viktigt att såväl nya som gamla medlemmar deltar och därmed påverkar vad som sker inom lokalområdet.

Varmt välkomna!

Organisation: Östra
Datum: 2020-02-01
Starttid: 11:00
Sista anmälningsdag: 2020-01-31
Anmälan:

Anmäl er ankomt till ostra@srrs.org

Anmälningsavgift:

Ingen anmälningsavgift

Medlemskap: Endast för medlemmar i SRRS/Östra.
Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta Malin Nettelbladt via telefon 0702-39 39 95 eller via e-post ostra@srrs.org el malin.ndt@gmail.com

Eller till valberedningen
Lilly-Ann Forsman
e-post : valberdeningen.ostra@srrs.org

Övrig information:

Motioner

Motioner för behandling vid årsmötet ska vara lokalavdelningens styrelse tillhanda senast den 2020-01-15
Motion ska vara undertecknad och kan sändas in till lokalavdelningens styrelse via vanlig post adresseras till Malin Nettelbladt, Torsvägen 21, 18492 Åkersberga eller som e-post till ostra@srrs.org.
Om motionen sänds in via e-post måste dock originalet även skickas via vanlig post eller överlämnas personligen, motionen ska i dessa fall anses inkommen den dag e-postmeddelandet kom fram. För information om hur en motion ska vara formulerad se SKKs hemsida.

Årsmöteshandlingar

Handlingarna kan även rekvireras i pappersformat genom SRRS/Östras sekreterare mot kostnaden av 4 st frimärken för inrikesbrev.
Årsmöteshandlingarna kan hämtas från och med 26 jan på http://www.srrs.org/ostra

Valberedning

Den lokala valberedningens främsta uppgift är att förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid lokalavdelningens nästkommande ordinarie årsmöte. Den lokala valberedningen väljs av medlemmarna vid lokalavdelningens årsmöte som hålls årligen före februari månads utgång.

Är Du intresserad av att arbeta som förtroendevald inom SRRS/Östra eller känner du någon medlem i lokalavdelningen som är lämplig så tveka inte att ta kontakt med någon av personerna nedan senast 2020-01-05

SAMMANKALLANDE
Lilly-Ann Forsman
Mobil: 0705-94 49 52
E-post: valberedning.ostra@srrs.org

LEDAMOT
Anders Cronhäll
mobil: 0703-74 85 85

LEDAMOT
Lena Sköld
mobil: 0736-69 63 29

Adress: Scandic Järva Krog, Vallgatan 2, 170 08 Solna

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor