Hälsoenkäter

SRRS Avels- och uppfödarkommitté skickar årligen, under januari månad, ut hälsoenkäter till ridgebackägare vars hundar fyllde tre (3) respektive åtta (8) år under föregående år.

Syftet med hälsoenkäterna är att i god tid kunna upptäcka förekomst av eventuella fysiska eller mentala hälsoproblem hos den svenska ridgebackpopulationen som helhet och vid behov vidta åtgärder i god tid. Avsikten med hälsoenkäterna är således inte att identifiera hälsoproblem hos enskilda individer eller valpkullar och därför kan enkäterna besvaras anonymt. En sammanställning av hälsoenkäterna presenteras i SRRS medlemstidning.

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både specialklubben, ridgebackuppfödarna och inte minst dig som hundägare. Eftersom hundägaren är den som har den största kunskapen om hur den enskilda hunden faktiskt mår så ber vi alla ridgebackägare att besvara de hälsoenkäter som skickas ut av SRRS. Detta är ett av de sätt som du, som enskild hundägare, konkret kan bidra till att vår ras hålls frisk och sund.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor