Hälsoenkäter

SRRS Avels- och uppfödarkommitté skickar årligen, oftast under första kvartalet, ut hälsoenkäter till ridgebackägare vars hundar fyllde tre (3) år föregående år. Från och med 2017 har SRRS även börjat att årligen samla in enkäter för hundar som fyllt åtta (8) år föregående år.

Syftet med hälsoenkäterna är att få en bild av hälsoläget hos den svenska ridebackpopulationen som helhet och kunna upptäcka förekomst av eventuella hälsoproblem för att vid behov vidta åtgärder. Avsikten med hälsoenkäterna är således inte att identifiera hälsoproblem hos enskilda individer eller valpkullar och därför kan enkäterna besvaras anonymt.

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både specialklubben, ridgebackuppfödarna och inte minst dig som hundägare. Eftersom hundägaren är den som har den största kunskapen om hur den enskilda hunden faktiskt mår så ber vi alla ridgebackägare att besvara de hälsoenkäter som skickas ut av SRRS. Detta är ett av de sätt som du, som enskild hundägare, konkret kan bidra till att vår ras hålls frisk och sund.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor