Mentalbeskrivning

SRRS rekommenderar alla ridgebackägare att låta beskriva sin hunds beteende och mentala status. Detta är viktigt bland annat för att:

  • du ska få en indikation på din hunds reaktioner vid diverse retningar och information om lämplig träning.
  • din uppfödare ska kunna utvärdera sitt avelsresultatet och arbeta systematiskt för att föda upp mentalt sunda hundar.
  • få en rättvisande bild av den svenska raspopulationens mentala status.

För rhodesian ridgeback finns det i dag tre officiella sätt att beskriva hundens mentalitet - genom Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund (BPH), Mentalbeskrivning Hund (MH) eller Mentaltest (MT), varav BPH eller MH i första hand rekommenderas för rhodesian ridgeback. Lägsta ålder för deltagande är 12 månader och någon övre åldersgräns finns inte. Rekommenderad ålder för beskrivning av rhodesian ridgeback är mellan 18-26 månader.

SRRS ger i dagsläget ingen rekommendation avseende huruvida MH eller BPH är att föredra utan det viktiga är att din hund blir officiellt beskriven, dvs att beskrivningen registreras hos SKK. SRRS rekommenderar dock att du rådgör med din uppfödare eftersom det kan finnas fördelar med att samtliga valpar i en och samma kull deltar vid samma typ av beskrivning och vid ungefär samma ålder. Många uppfödare väljer också att anordna MH eller BPH som en gemensam aktivitet för sina valpkullar.

Mentalbeskrivning Hund (MH)

MH har ursprungligen tagits fram för brukshundar men har med tiden använts i allt större utsträckning även inom andra raser, däribland rhodesian ridgeback. MH anordnas av brukshundsklubbar runt om i landet samt av ridgebackuppfödare och i viss mån även av SRRS lokalavdelningar.

För mer information om MH se:
SBK, Anvisningar MH
SBK, Bestämmelser MH (pdf)
SBK, Hemsida

Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund (BPH)

BPH är anpassat till "alla raser" i högre grad än MH. BPH har arbetats fram av Kommittén för Hundars Mentalitet inom Svenska Kennelklubben och rhodesian ridgeback har varit en av de fem raser som ingått i valideringen av beskrivningen. BPH är sedan maj 2012 officiellt för rhodesian ridgeback och anordnas på ett antal "fasta" banor runt om i landet.

Vid genomförande av BPH rekommenderar SRRS att detta sker med skottmoment för att i möjligaste mån kunna jämföras med MH.

För mer information om BPH se:
SKK, Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund (pdf)
SKK, Regler för BPH (pdf)
SKK, Anmälan till BPH
SKK, Hemsida

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor