Mahlubandile Ayaba

Kön: Hane HD: A (HR)
Registreringsnr: HR10645RR ED: 0 (HR)
Födelsedatum: 2015-11-19 Mentalstatus: Okänt

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor