Vereus Qoya Sancy Diamond By Ascot

Officiella titlar från SKK: SE VCH
Kön: Tik HD: A
Registreringsnr: S70529/2007 ED: 0
Födelsedatum: 2007-10-31 Mentalstatus: MH
Uppfödare:
AT CH INT UCH PL CH CZ CH HU CH SL CH
Ascot Alta Mirano
PL CH INT UCH SK CH CZ CH AT CH HU CH
Amal Silesian Harta

Gino Z Africke Savany

Amalka Brezovsky Hajek

Agnieszka Viva Christo

Antares

Brita Z Vrboveckeho Mlyna
DK UCH SE VCH
Vereus Qoya Jura
DK UCH SE UCH INT UCH NO UCH VDH CH NL CH
Kinyemi Anzi A'bhubesi BISS-03
NORD UCH INT UCH GB CH VDH CH FI UCH NORD V-99 KBH V-98-00 SE V-99-00
Aakemba King Astor Gi'fumo CV

Zumeli's Anzika
SE UCH
Evergraces The Golden Queen Of Inka
SE V-96 SE UCH
Step Side's Second Sir Hamilton

Zambezi's Dancing Queen

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor