Vereus Qoya Sancy Diamond By Ascot

Officiella titlar från SKK: SE VCH
Kön: Tik HD: A
Registreringsnr: S70529/2007 ED: 0
Födelsedatum: 2007-10-31 Mentalstatus: MH
Uppfödare: Håkan Christiansson (SE) & Tina Mollington (SE)
AT CH INT UCH PL CH CZ CH HU CH SL CH
Ascot Alta Mirano
PL CH INT UCH SK CH CZ CH AT CH HU CH
Amal Silesian Harta

Gino Z Africke Savany

Amalka Brezovsky Hajek

Agnieszka Viva Christo

Antares

Brita Z Vrboveckeho Mlyna
DK UCH SE VCH
Vereus Qoya Jura
DK UCH SE UCH INT UCH NO UCH VDH CH NL CH
Kinyemi Anzi A'bhubesi BISS-03
NORD UCH INT UCH GB CH VDH CH FI UCH NORD V-99 KBH V-98-00 SE V-99-00
Aakemba King Astor Gi'fumo CV

Zumeli's Anzika
SE UCH
Evergraces The Golden Queen Of Inka
SE V-96 SE UCH
Step Side's Second Sir Hamilton

Zambezi's Dancing Queen

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor