Mental status (MH / BPH)

Hundars genuppsättning innebär att de kan nedärva förutbestämda beteenden och mentala förutsättningar i direkta led. Med hjälp av de officiella metoder som står till buds – Mentalbeskrivning Hund (MH), Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) och eventuellt Mentaltest (MT) – kan vi få en bild av den mentala statusen hos både enskilda hundar och den svenska ridgebackpopulationen som helhet. MH och BPH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd utan en beskrivning av hur hunden reagerar i olika situationer. MT är ett test som ingår i korningen för brukshundar, och där kan hunden bli godkänd eller underkänd. För att få göra MT måste hunden tidigare ha gjort MH eller BPH.

MH, BPH och MT är officiella för rhodesian ridgeback, vilket innebär att beskrivningen registreras hos Svenska Kennelklubben (SKK). Rekommenderad ålder för MH/BPH av rhodesian ridgeback är cirka 18-26 månader. Enligt reglerna ska hunden var minst 12 månader gammal. Det finns ingen övre åldersgräns. MT kan man göra när hunden är mellan 24 och 48 månader.

MENTALBESKRIVNING HUND (MH)
Vid ett MH för ägaren hunden genom en bana med tio fastställda situationer som iscensätts av utbildade funktionärer. En beskrivare iakttar och dokumenterar hundens reaktioner, det vill säga vad hunden gör, i ett protokoll.

Sedan senare delen av 1990-talet så har rhodesian ridgeback deltagit mer frekvent vid MH. Idag är MH eller BPH (se nedan) för många uppfödare av rasen ett vedertaget verktyg för att utvärdera den mentala statusen hos både enskilda hundar och hela valpkullar såväl som hos hela familjegrupper. Då tillgången på beskrivningtillfällen är färre vid MH än vid BPH så kan BPH framöver successivt komma att användas i större utsräckning än MH.

BETEENDE- OCH PERSONLIGHETSBESKRIVNING HUND (BPH)
 Vid ett BPH för ägaren hunden genom en bana med sju obligatoriska moment och ett frivilligt (skott) som iscensätts av utbildade funktionärer. En beskrivare iakttar och dokumenterar hundens reaktioner, det vill säga vad hunden gör, i ett protokoll. SRRS rekommenderar att BPH utförs med skottmoment för att i möjligaste mån kunna likställas med MH.

BPH har arbetats fram av Kommittén för Hundars Mentalitet inom Svenska Kennelklubben och testades under 2010 på drygt 200 hundar av några utvalda raser, däribland rhodesian ridgeback. De första officiella BPH-beskrivningarna genomfördes i maj 2012, och i dagsläget finns ett antal fasta banor tillgängliga runt om i landet.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor