Population

REGISTRERINGAR
Rhodesian ridgeback registrerades i Sverige för första gången 1936 men introducerades på allvar i landet först på 1960-talet genom import av två hundar från Kenya.

Rasen har succesivt ökat i popularitet under 1990- och 2000-talet. Under de senaste tio åren (2005-2014) har rasen i genomsnitt haft runt 395 registrerade hundar per år i Sverige.

VALPKULLAR
Den svenska aveln startade genom avkommor i en kull född 1970 undan en tik som var importerad från England.

Antalet uppfödare har ökat under 1990- och 2000-talet och så har också antalet valpkullar. Under de senaste tio åren (2005-2014) har rasen i genomsnitt haft cirka 378 valpar fördelade på 47 valpkullar per år i Sverige. Ungefär lika många hanhundar som tikar i används årligen i avel.

INAVELSGRAD
Inavelsgraden anger hur stor del av avkommans gener som har blivit dubblerade genom föräldrarnas släktskap beräknat över ett visst antal generationer. Inom den svenska ridgebackaveln är inavelsgraden låg och ligger under perioden 2005-2014 i genomsnitt runt 1,0 % beräknat på fem generationer.

Svenska Kennelklubben (SKK) rekommenderar inte parning mellan föräldradjur där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25% beräknat på fem generationer (exempelvis kusinparning). Parningar mellan far och dotter, mor och son eller helsyskon är förbjudet enligt SKKs grundregler.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor