Hanhundar för avel

Nedan återfinns hanhundar som är tillgängliga för avel i kombination med passande tik och som uppfyller SRRS regler för hanhundslistan. Hanhundarna finns på listan enligt önskemål från hundägaren. Ansvaret för varje parningskombination vilar helt på tik- och hanhundsägare.

Notera att avseende mentalbeskrivning så anges endast att hunden i förekommande fall har startat vid MH, BPH eller MT i Sverige men inte hur hunden har reagerat på de olika momenten eller om den har genomfört alternativt avbrutit beskrivningen. För ytterligare information om hundens mentalbeskrivning hänvisas till SKKs Avelsdata.

Klicka på hundens namn för mer information om hunden.

Hanhund Ägare
Anzantras The Fifth Dimension
Titlar: C.I.B SE UCH EE CH FI UCH LT CH LV CH SE VCH
Född: 2012-03-05
HD: A, ED: 0
Mentalstatus: BPH
Parning: Naturlig
Paula Pukk
Sverige
0736-563000
E-post
Evergraces Reliable Rudo
Titlar: SE UCH RLD N RLD F RLD A RLD M SE VV-18
Född: 2010-01-11
HD: A, ED: 0
Mentalstatus: BPH, MH
Parning: Naturlig eller Semin
Åsa Norberg
Sverige
0735-932554
E-post
Gens Julia Targaryen Prince Dragons
Titlar: BG CH BH CH BY CH ME CH RU CH SE UCH
Född: 2015-07-02
HD: B, ED: 0
Mentalstatus: BPH
Parning: Naturlig
Helena Färlevik
Sverige
0708-969244
E-post
Lionridge's Sir Ibsen
Titlar: DK UCH SE UCH
Född: 2013-07-16
HD: A, ED: 0
Mentalstatus: MH
Parning: Naturlig
Anders Thomasson
Sverige
0767-772256
E-post
Mirathis Simply Red
Titlar: RLD N SE UCH RLD F
Född: 2012-05-12
HD: A, ED: 0
Mentalstatus: BPH
Parning: Naturlig eller Semin
Åsa Norberg
Sverige
0735-932554
E-post
Mohaget's Meus Milo
Titlar: SE VCH C.I.B. NORD UCH CV
Född: 2010-12-26
HD: A, ED: 0
Mentalstatus: MH
Parning: Naturlig eller Semin
Johanna Segerlund
Sverige
0704-100438
E-post
Oppigården's Solfångare
Titlar: SE VCH
Född: 2010-07-02
HD: A, ED: 0
Mentalstatus: MH
Parning: Naturlig
Marianne Svensson
Sverige
0248-12858
0706-972512
E-post
That's Obvious Absolut The Blessed
Titlar: NORD V-15 SE JV-15 SE UCH FI UCH SE VCH
Född: 2014-05-21
HD: A, ED: 0
Mentalstatus: BPH
Parning: Naturlig
Linda Fredholm
Sverige
0704-332000
E-post
Ulon-Hills Leo The First A'savon
Titlar:
Född: 2011-06-20
HD: B, ED: 0
Mentalstatus: BPH, MH, MT
Parning: Naturlig
Annette Fröstberg
Sverige
0708-987898
0765-486034
E-post

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor