Hanhundar för avel

Nedan återfinns hanhundar som är tillgängliga för avel i kombination med passande tik och som uppfyller SRRS regler för hanhundslistan. Hanhundarna finns på listan enligt önskemål från hundägaren. Ansvaret för varje parningskombination vilar helt på tik- och hanhundsägare.

Notera att avseende mentalbeskrivning så anges endast att hunden i förekommande fall har startat vid MH, BPH eller MT i Sverige men inte hur hunden har reagerat på de olika momenten eller om den har genomfört alternativt avbrutit beskrivningen. För ytterligare information om hundens mentalbeskrivning hänvisas till SKKs Avelsdata.

Klicka på hundens namn för mer information om hunden.

Hanhund Ägare
Anzantras The Fifth Dimension
Titlar: EE CH SE UCH LV CH SE VCH LT CH
Född: 2012-03-05
HD: A, ED: 0
Mentalstatus: BPH
Parning: Naturlig
Paula Pukk
Sverige
0736-563000
E-post
Djungelkattens K-Nineridged Keaton
Titlar: SE VCH
Född: 2010-05-30
HD: A, ED: 0
Mentalstatus: MH
Parning: Naturlig
Linda Fredholm
Sverige
0704-332000
E-post
Evergraces Reliable Rudo
Titlar: RLD N RLD F RLD A RLD M
Född: 2010-01-11
HD: A, ED: 0
Mentalstatus: BPH, MH
Parning: Naturlig
Åsa Norberg
Sverige
08-56050770
0735-932554
E-post
Fouruse's Saadaat Zo
Titlar:
Född: 2014-06-14
HD: A, ED: 0
Mentalstatus: BPH, MH
Parning: Naturlig
Maria Heramb
Sverige
0702-238000
E-post
Hayawani Sekayib Furufuru
Titlar: SE UCH
Född: 2009-06-11
HD: A, ED: 0
Mentalstatus: BPH, MH
Parning: Naturlig
Jeanette Lundberg
Sverige
0493-63026
0709-492205
E-post
Minjimba Ridge Enjoy Magic
Titlar:
Född: 2012-04-25
HD: A, ED: 0
Mentalstatus: Okänt
Parning: Naturlig
Anna Florell Berg
Sverige
0761-141701
0761-318871
E-post
Mirathis Dreamcatcher
Titlar:
Född: 2013-03-29
HD: A, ED: 0
Mentalstatus: BPH
Parning: Naturlig
Marika Hollstedt
Sverige
0707-123880
E-post
Mohaget's Meus Milo
Titlar: SE VCH C.I.B. NORD UCH
Född: 2010-12-26
HD: A, ED: 0
Mentalstatus: MH
Parning: Naturlig eller Semin
Johanna Segerlund
Sverige
0704-100438
E-post
Ridgebow's Yeager Of Arif
Titlar: SE UCH
Född: 2014-02-05
HD: A, ED: 0
Mentalstatus: BPH
Parning: Naturlig
Jeanette Larsson
Sverige
0761-670575
E-post
That's Obvious Absolut The Blessed
Titlar: NORD V-15 SE JV-15 SE UCH FI UCH SE VCH
Född: 2014-05-21
HD: A, ED: 0
Mentalstatus: BPH
Parning: Naturlig
Linda Fredholm
Sverige
0704-332000
E-post
Ulon-Hills Leo The First A'savon
Titlar:
Född: 2011-06-20
HD: B, ED: 0
Mentalstatus: BPH, MH, MT
Parning: Naturlig
Annette Fröstberg
Sverige
0708-987898
0765-486034
E-post
Ultra Aslans You Rock My World
Titlar: SE UCH SE VCH FI UCH
Född: 2009-12-18
HD: A, ED: 0
Mentalstatus: MH
Parning: Naturlig eller Semin
Peter Sköld
Sverige
0705-129101
E-post
Ystanån's Dream Of Doyle
Titlar:
Född: 2014-01-09
HD: A, ED: 0
Mentalstatus: BPH
Parning: Naturlig
Suzanne Segersvärd
Sverige
0763-416881
E-post

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor