Rasspecifika avelsstrategier

Vid Svenska Kennelklubbens kennelfullmäktige 2001 beslutades att det för varje hundras ska finnas "Rasspecifika Avelsstrategier" (RAS), dvs en övergripande handlingsplan för avel inom den aktuella rasen. Strategin arbetar mot målet att de hundar som föds upp av svenska uppfödare ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. RAS tas fram av respektive specialklubb i samarbete med sina medlemmar och fastställs av SKKs Avelskommitté (SKK/AK).

Dokumentet RAS ger information om både de starka och svaga sidor som för närvarande finns inom den svenska ridgebackpopulationen samt rymmer de avelsrekommendationer som SRRS medlemmar har kommit överens om. Kunskap, medvetenhet och uppriktighet är några viktiga nycklar till sund hundavel.

Revidering av RAS för rhodesian ridgeback pågår.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor