Policy för Dermoid Sinus & & Lipoma of the Terminal Filum

1.Inledning

1.1.Bakgrund

Se information här.

1.2.Omfattning

Denna policy riktar sig till uppfödare, och omfattar hantering av Dermoid Sinus (DS) och Lipoma of the Terminal Filum (LTF) som upptäcks innan valpen har överlåtits till sina nya ägare och därmed är uppfödarens egendom.

Policyn omfattar inte kommunikation mellan uppfödare och valpköpare/valpägare, utan detta förutsätts hanteras av uppfödaren på bästa möjliga sätt.

2.Policy

SRRS generella rekommendation är avlivning av valpar med konstaterad DS och/eller LTF. Rekommendationen är till för att bespara den drabbade hunden det lidande som kan uppstå till följd av DS/LTF samt för att skydda rasen mot spridning av dessa, med hög sannolikhet, ärftliga defekter1-3]. I vissa fall, exempelvis vid sen upptäckt av DS/LTF, kan dock operation vara ett alternativ till avlivning.

Oavsett om uppfödaren väljer operation eller avlivning, kan tillgång till biologiska prover (blod- och vävnadsprover) från DS- eller LTF-drabbade individer inom den svenska populationen vara en avgörande faktor för forskningen kring DS och LTF.

2.1.Avlivning

När beslutet är avlivning så ska uppfödaren uppfylla nedanstående krav för att erhålla SRRS valphänvisning för nästkommande valpkull.

 • A1) Uppfödaren ska, via ”Data Om Valpkull”, informera SRRS om antal födda respektive avlivade valpar med DS och/eller LTF. Informationen kommer att sparas i SRRS Avelsregister.

Därutöver rekommenderar SRRS uppfödaren att om möjligt bidra till den svenska forskning som pågår kring DS/LTF, men det är inget krav för att erhålla valphänvisning för nästkommande valpkull. Bidrag till forskningen kan i förekommande fall ske genom att kontakta Dr Nicolette Salmon Hillbertz (fortsättningsvis kallad NSH). All kontakt med NSH är konfidentiell och kommer inte att rapporteras till SRRS. För att stödja forskningen så finns följande alternativ:

 • A2) Överlämning av levande affekterad/e valp/ar till NSH. Kontakta NSH för överenskommelse om upphämtning.
  Via en nyligen avlivad individ ges tillgång till vävnader som annars biologiskt förstörs (via enzymer) inom 15-20 minuter efter avlivning/andningsuppehåll (RNA). Tillgång till vävnader är oerhört viktiga, då de kan vara exklusivt avgörande rörande forskningen och framtida molekylärgenetiska resultat.
 • A3) Infrysning av avlivad valp i -20 C och sedermera överlämning till NSH. Kontakta NSH för överenskommelse om överlämning.
 • A4) I det fall A2 eller A3 inte är möjligt, så rekommenderar SRRS att ett blodprov (4-8 ml) extraheras från valpen och inkluderas i forskningsstudierna. Kontakta NSH för vidare instruktioner.

Dr. Nicolette Salmon Hillbertz kontaktas via mobil 0733-82 99 29 eller e-postadress nicolette.hillbertz@surgsci.uu.se.

2.2.Operation

När beslutet är operation så ska uppfödaren uppfylla nedanstående krav för att erhålla SRRS valphänvisning för nästkommande valpkull.

 • B1) Uppfödaren ska behålla äganderätten till valpen tills operationen har utförts och uppföljande kontroll har skett av veterinärmedicinsk kirurg.
 • B2) Uppfödaren ska avelsspärra valpen hos Svenska Kennelklubben (SKK).
 • B3) Uppfödaren ska, oavsett utfallet av operationen, mellan två (2) och sex (6) veckor efter att operation har ägt rum skriftligen informera SRRS/AUK om vilken hund som har blivit opererad samt det primära utfallet av operationen. Informationen kommer att sparas i SRRS Avelsregister.

Därutöver så önskar SRRS att uppfödaren följer nedanstående rekommendationer. Detta är dock inget krav för att erhålla valphänvisning för nästkommande valpkull.

 • B4) Uppfödaren bör före operation kontakta SRRS/AUK för att få rekommenderat veterinärer med erfarenhet av framgångsrik DS-/LTF-extraktion som företrädelsevis bör användas.
 • B5) Uppfödaren bör bidra till DS-/LTF-forskningen genom att tillhandahålla journalkopior och blodprov från den opererade hunden i enlighet med punkt A4.

3.Referenser

1. Hillbertz NH. Inheritance of dermoid sinus in the Rhodesian ridgeback. The Journal of small animal practice. 2005;46(2):71-4. Epub 2005/03/02.

2. Salmon Hillbertz NH, Isaksson M, Karlsson EK, Hellmen E, Pielberg GR, Savolainen P, et al. Duplication of FGF3, FGF4, FGF19 and ORAOV1 causes hair ridge and predisposition to dermoid sinus in Ridgeback dogs. Nature genetics. 2007;39(11):1318-20. Epub 2007/10/02.

3. Mann GE, Stratton J. Dermoid sinus in the Rhodesian Ridgeback. The Journal of small animal practice. 1966;7(10):631-42. Epub 1966/10/01.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor