Mentalitet

Med mentalitet avses med vilken attityd hunden uppfattar och reagerar på situationer. En god mentalitet innebär att hunden fungerar väl i sin vardag och mår bra. Ridgebacken är en jakt- och vakthund med sådana egenskaper som dessa funktioner kräver: jaktlust, skärpa och försvar. Det är en utmaning för dagens uppfödare att med respekt för rasens ursprung anpassa den till dagens samhälle utan att de ursprungliga egenskaperna och funktionerna suddas ut.

Lika självklart som det är att utvärdera rasens fysiska sundhet genom t.ex. hälsoenkäter och ledröntgen, är det att utvärdera rasens mentalitet och mentala utveckling. Vi har i dagsläget tre officiella verktyg att för göra detta - Mentalbeskrivning Hund (MH), Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) och Mentaltest (MT).

Som en uppfödare med rasen som helhet för ögonen så är det viktigt att du uppmanar dina valpköpare att låta sina hundar delta vid företrädelsevis MH eller BPH (inklusive skottmoment). SRRS ger i dagsläget ingen rekommendation avseende vilket av MH och BPH som är att föredra utan det är upp till varje uppfödare/hundägare att avgöra. Rekommenderad ålder för MH eller BPH av rhodesian ridgeback är mellan 18-26 månader.

För att få en så rättvisande bild som möjligt av valpkullens – och i förlängningen även rasens – mentala status är det önskvärt att låta beskriva samtliga i hundar i valpkullen och inte enbart de som avses användas i det fortsatta avelsarbetet. Ett bra sätt att säkerställa detta är att du som uppfödare anordnar MH eller BPH som en gemensam aktivitet för hela valpkullen. Det brukar bli en trevlig dag och för hundägarna är det ofta både nyttigt och lärorikt att se flera beskrivningar och kunna notera likheter och skillnader mellan individer inom samma kull.

För att anordna ett BPH för din valpkull så ta kontakt med någon av arrangörerna till de fasta banor som finns runt om i landet. Vill du istället anordna ett MH så ta kontakt med en lämplig brukshundsklubb. Tänk på att vara ute i god tid (cirka ett halvår) före önskad tidpunkt för att kunna få den tid som passar.

Uppfödare som har frågor angående hundars, och framförallt ridgebackens, mentalitet är hjärtligt välkomna att kontakta SRRS Mentalkommitté (SRRS/MK) som gör sitt bästa för att besvara dem.

Länkar:
SKK, Arrangörer BPH
SBK, Arrangörer MH

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor