Frågor och svar

Är alla uppfödare som finns på hemsidan seriösa?
Alla uppfödare som finns på listan över uppfödare är medlemmar i SRRS och har därmed förbundit sig att följa Svenska Kennelklubbens regelverk. De uppfödare vars valpkullar presenteras på hemsidan har utöver detta åtagit sig att följa SRRS regler för valphänvisning.

Är rhodesian ridgeback en hård och svåruppfostrad hund?
Nej, det är en mjuk, dvs. signalkänslig, hund som har lätt för att lära men behöver stark motivation att göra det ägaren säger när det sägs. Rasen bör tidigt socialiseras med andra människor, djur och händelser och behöver en vänlig men konsekvent och tydlig uppfostran.

Är rhodesian ridgeback en bra barn-/familjehund?
En ridgeback är en utmärkt familjehund och om man lär sina barn respektera att hunden också är en individ så kommer ridgebacken att vara en utmärkt kompis till hela familjen. Rasen är dock direkt olämplig om man har tänkt sig att ta hjälp av barnen med rastningen. Det är en lojal familjemedlem som gärna vill vara nära sina ägare men är återhållsamma mot okända personer. Normalt sett går den bra tillsammans med andra djur.

Hur är rhodesian ridgeback som vakthund?
Ridgebacken har mycket vaktegenskaper men använder dem selektivt, dvs den läser av människor och vaktar när det verkligen behövs. Vaktegenskaperna finns i hunden men en ridgeback bör inte få lov att vakta förrän den är vuxen. Hunden vaktar bäst utan uppmuntran. En ridgeback vaktar främst sin flock.

Kan man skaffa rhodesian ridgeback fast man inte haft hund tidigare?
En ridgeback är en förhållandevis lätt hundras under förutsättning att man vill lägga ned den tid som krävs för att lära sig hundars beteende och vad det innebär att ha hund. Vi vill därför råda en förstagångshundägare att vända sig till en erfaren uppfödare som kan ge det stöd och den hjälp som förstagångshundägaren behöver.

Hur länge kan man lämna hunden ensam?
Detta varierar från individ till individ. En del hundar protesterar och man kan få en hel del obehagliga överraskningar vid hemkomsten, speciellt om man inte lagt ner tillräckligt med tid på att succesivt träna valpen på att vara ensam. Som tumregel kan man säga att en vuxen hund inte ska behöva vara ensam mer än 5 timmar per dygn.

Hur mycket motion kräver en vuxen rhodesian ridgeback?
En ridgeback anpassar sig till sin ägares aktivitetsnivå. Men för att må bra behöver den självklart röra sig och få minst en lång promenad per dag. Under uppväxten bör man emellertid vara försiktig med motionen då för mycket motion kan förorsaka problem. Viktigt är att inte glömma den mentala motionen!

Är rhodesian ridgeback en frisk ras?
Se information under "Hälsa".

Drabbas rhodesian ridgeback av höftleds- och armbågsfel?
För att en ridgebackvalp ska få registreras hos Svenska Kennelklubben (SKK) måste valpens föräldrar vara röntgade på höftleder (HD) och armbågar (ED). SRRS rekommenderar att alla avelsdjur ska vara är friröngtade (HD A eller B samt ED 0 eller ua) både avseende HD och ED vilket efterlevs av de flesta uppfödare. Tack vare detta avelsarbete är förekomsten av HD och ED låg inom rasen. Läs mer under "Leder (HD/ED)".

Har rhodesian ridgeback några rasbundna ärftliga sjukdomar?
Den enda rasbundna ärftliga sjukdomen/defekten som finns är Dermoid sinus.

Finns det olika typer av rhodesian ridgeback ?
Vi strävar i alla länder efter den typ som beskrivs i standarden, där de två varianter som beskrivs är den svartnosta och den levernosta.

Hårar rhodesian ridgeback mycket?
Både ja och nej. Ridgebacken fäller inte så ofta, men håren är korta, envisa och ”äter sig in” överallt.

Är rhodesian ridgeback en allergivänlig ras?
Det finns egentligen ingen hundras som är säker för allergiker. Allergi är individuellt och den ras som en allergiker tål behöver inte fungera för en annan. Många tror att om hunden bara har en viss pälsstruktur så ska allergirisken var minimerad. De flesta är dock inte allergiska mot hundens päls utan mot äggviteämnen som finns i hundens hudavlagringar (mjäll), saliv och urin.

Om man är allergiker men ändå vill skaffa hund gör man klokt i att rådgöra med sin läkare och eventuellt prova med att vara hundvakt åt en hund av den ras man kan tänka sig. Man bör även informera uppfödaren om att man är allergiker så att denne är beredd att ta tillbaka hunden om detta skulle behövas (i så fall måste man kunna uppvisa ett läkarintyg).

Fler frågor?
Har du fler frågor om rasen eller ditt hundköp är du varmt välkommen att kontakta SRRS rasinformatör/er.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor