Inför hundköpet

Innan du konkret börjar planera ditt hundköp bör du ställa dig nedanstående frågor. Om du tvekar att svara ”Ja” på någon av frågorna så bör du avvakta tills du har förutsättningar att erbjuda din hund det goda och trygga liv den har rätt till.

  • Vill hela familjen ha hund?
  • Har du/ni råd att ha hund?
  • Kommer hunden att ha sällskap tillräckligt stor del av dagen?
  • Kommer du/ni att kunna ge hunden god omsorg och omvårdnad under förhoppningsvis 10-12 år framöver?
  • Har du/ni förutsättningar att fostra en stor hund?

DINA FÖRUTSÄTTNINGAR
Innan du köper hund ska du försäkra dig om att du har både tid och möjlighet att få hem en liten valp. Hundar är flockdjur och ska som vuxen inte lämnas ensam mer än högst 5 timmar per dygn. En valp kan man inte lämna ensam någon längre stund förrän valpen är trygg i sin hemmiljö och man succesivt har tränat valpen att vara ensam hemma. Valpens uppfostran är viktig för att man ska få ett trevligt hundägande, en hundkurs eller gärna fler är att rekommendera.

VÄLJA RAS
Rhodesian ridgeback är en ras som kräver både fysisk motion och mental stimulans. Innan du köper en ridgeback bör du ha skaffat dig god kännedom om rasens olika egenskaper och behov. Låt valpköpet ta den tid som behövs. Sök kunskap om rasen genom att träffa olika hundar i olika åldrar och miljöer, t-ex genom att besöka olika uppfödare, utställningar och andra aktiviteter. Läs även hundlitteratur.

En del information om rasen återfinns här >>

VÄLJA UPPFÖDARE
Ditt hundköp innebär att du skaffar dig en kamrat som du ska dela din tillvaro med under förhoppningsvis lång tid framöver. Det är därför också viktigt att välja en uppfödare som passar dig samt dina krav och behov. Det kan inte nog betonas vikten av att hundköpare och uppfödare känner förtroende och tillit för varandra. En ansvarsmedveten uppfödare:

  •  har god kunskap om och ett genuint intresse för rasen och kan bistå dig med tips och goda råd, framför allt under valpens uppväxt.
  • är väl införstådd med SKKs regelverk, konsumentköplag, avtalslag, djurskyddslag, marknadsföringslag med mera.
  • kan redovisa resultat från föräldradjur och tidigare valpkullar i form av hälsostatus, röntgenresultat (HD/ED), mentalbeskrivningar (MH/BPH), tävlingsresultat med mera. Du skall känna att du vänder dig till en uppfödare som är intresserad av sitt avelsresultat.
  • kommer att försöka ta reda på om du har förutsättningar att vårda och förvalta en av uppfödarens valpar. Du skall alltså känna att uppfödaren tar ansvar för att tillgodose att valparna får ett bra liv tillsammans med sina nya ägare.

När du har kommit så långt att du ska kontakta en uppfödare så besök om möjligt flera olika uppfödare och träffa deras hundar. Ställ frågor och fråga framför allt dig själv vad du vill ha ut av ditt hundköp.

VÄLJA VALP
Du måste bestämma dig för om du vill ha en hanhund eller en tik. Hanhundar är oftast fysiskt större och starkare och ”lite mer av allt”. Tikar har sina löpperioder och vissa kan då vara lite ”ur humör” och mindre arbetsvilliga. Det är helt upp till dig vad du tror passar din familj bäst.

Om du valt uppfödare med omsorg så ta gärna hjälp av denne när du ska välja din valp. Var uppriktig när du beskriver dina förhållanden och vad du förväntar dig av din hund. Uppfödaren har följt sina valpar under alla deras levnadsveckor och har säkert en uppfattning om de olika personligheterna och vilken av valparna som bäst kan passa just dina önskemål.

HUNDENS HÄLSA
Alla hundar kan under sin livstid drabbas av både fysiska och mentala sjukdomar, en del är ärftliga andra inte. Genom uppfödare som kontinuerligt utvärderar både föräldradjur och avkommor så kan man långsiktigt minska risken för uppkomst av ärftliga sjukdomar/defekter och mindre önskvärda mentala egenskaper.

Det du som valpköpare kan göra för att minska risken för att din hund drabbas av ärftliga sjukdomar är att skaffa dig så mycket kunskap som möjligt om valpens föräldrar, förädrarnas syskon och förädrarnas föräldrar.

FRÅGOR
Har du frågor om rasen eller ditt hundköp är du varmt välkommen att kontakta SRRS rasinformatör/er.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor