Köpa ridgeback

RENRASIG HUND
En svenskfödd rhodesian ridgeback måste vara registrerad hos Svenska Kennelklubben (SKK) för att anses vara renrasig. Föräldradjur och valpar som inte är registrerade hos SKK anses vara blandrashundar och för dessa är möjligheterna begränsade. Bland annat kan det vara svårt att kontrollera status av höftleder och armbågar samt mentalitet på oregistrerade föräldradjur vilket bland annat kan påverka din hunds försäkring. Det kommer inte heller att finnas möjlighet att nyttja SRRS omplaceringstjänst ifall hunden av någon anledning skulle behöva ett nytt hem i framtiden.

Men viktigast av allt är nog att uppfödare av renrasiga (registerade) hundar har förbundit sig att bedriva hundavel i enlighet med SKKs regelverk vilket ger dig en trygghet som köpare. SRRS rekommenderar därför alltid köp av en renrasig (registrerad) hund.

KOSTNAD
SRRS rekommenderar inget valppris då det är upp till varje uppfödare att sälja sina valpar till det pris man anser vara marknadsmässigt. Vad som ingår i valppriset, utöver själva hunden, kan variera mellan uppfödare.

Viktigt att poängtera är att det inte är själva priset på hunden som är den stora kostnaden när man köper sin hund. De största kostnaderna är de löpande kostnader som tillkommer i form av bland annat foder, försäkringar, vaccinationer, veterinärbesök, hundtillbehör, kurser och aktiviteter.

LEVERANS
En valp får enligt Jordbruksverkets föreskrifter lämna sin uppfödare tidigast vid åtta (8) veckors ålder. En uppfödare som är medlem i Svenska Kennelklubben (SKK) ska leverera valpen ID-märkt tillsammans med:

  • SKKs registreringsbevis och stamtavla som är hundens identiteshandling och bevis på att hunden är renrasig.
  • ett veterinärintyg som inte är äldre än sju (7) dagar vid leveransen. I veterinärintyget anges bland annat valpens avmaskningsperioder och allmänna hälsostatus vid försäljningstillfället.
  • ett skriftligt köpeavtal som har undertecknats av både köpare och säljare.

Om uppfödaren vid leveransen inte kan tillhandahålla ovanstående dokumentation bör du avvakta eller avstå köpet för att undvika problem. Du bör också i samband med leveransen få information om hundens skötsel, matvanor, avmaskning och när valpen ska vaccineras.

ÄGARREGISTRERING
Alla hundar skall enligt lag vara ID-märkta och registrerade i Jordbruksverkets centrala hundregister. SRRS rekommenderar också att ägarregistrering görs hos SKK på den blankett som medföljer registreringsbeviset.

VACCINATIONER
Av köpeavtalet ska framgå om valpen är vaccinerad eller ej. Att alla valpar inte har vaccinerats innan leverans beror på att det finns många olika vaccinationsprogram. SKK rekommenderar att hunden vaccineras mot såväl valpsjuka (obligatoriskt vid deltagande på prov/täving och utställning) som parvo och smittsam leverinflammation (HCC).

FÖRSÄKRING
SKK rekommenderar hundägare att både veterinärvårds- och livförsäkra valpen/hunden. En olycka kan lätt hända och ett besök hos veterinären kan bli kostsamt. Tänk också på att kontrollera att din hemförsäkring innehåller en ansvarsförsäkring eftersom du som hundägare har strikt hundägaransvar för bland annat skador som din hund kan orsaka.

RÖNTGEN AV HÖFT- & ARMBÅGSLEDER
SRRS rekommenderar alla ridgebackägare att låta röntga sin hund på höfter (HD) och armbågar (ED). Mer information om ledröntgen och varför det är viktigt finns här >>

BESKRIVNING AV MENTALITET
SRRS rekommenderar alla ridgebackägare att låta beskriva sin hunds mentalitet genom Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH). Mer information om mentalbeskrivning och varför det är viktigt finns här >>

MEDLEMSKAP i SRRS
Din uppfödare har möjlighet att skänka sina valpköpares medlemskap i SRRS under första året. Som medlem i SRRS får du dels vår medlemstidning Ridgeback-Nytt 4 gånger per år, dels möjlighet att delta på alla aktiviteter och kurser som lokalavdelningarna anordnar runt omkring i landet. Därutöver vet du att det finns en klubb som tillvaratar din hunds intressen och som arbetar för att ständigt förbättra rasen och bibehålla de kvalitéer som rasen har.

LITTERATUR
The Rhodesian Ridgeback, Ann Woodrow.
The Complete Rhodesian Ridgeback, Peter Nicholsson & Janet Parker.
The Rhodesian Ridgeback Today, Stig Carlsson.
Pet Owners Guide To the RR, Stig Carlsson.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor