SRRS/Västras årsmöte 2018

SRRS/Västra hälsar härmed samtliga lokalavdelningens medlemmar välkomna till lokalavdelningens årsmöte 2018.

Vid årsmötet beslutar lokalavdelningens medlemmar bl.a om kommande års verksamhetsplan samt vilka personer som ska ingå i lokalstyrelsen och därmed ansvara för förvaltningen under det kommande året. För att vi i största möjliga mån ska kunna tillgodose de behov och önskemål som finns så är det viktigt att såväl nya som gamla medlemmar deltar och därmed påverkar vad som sker inom lokalområdet.

Varmt välkomna!

Organisation: Västra
Datum: 2018-02-18
Starttid: 11:00
Anmälan:

Ingen anmälan krävs

Anmälningsavgift:

Kostnadsfritt

Medlemskap: Ägare till deltagande hund ska vara medlem i SRRS.
Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta Titti Jansson via telefon 0702-58 28 54 eller via e-post ordforande.vastra@srrs.org.

Övrig information:

Motioner
Motioner för behandling vid årsmötet ska vara lokalavdelningens styrelse tillhanda senast den 2018-01-15.

Motion ska vara undertecknad och kan sändas in till lokalavdelningens styrelse via vanlig post adresseras till Titti Jansson, Utblicksvägen 9, 671 33 Arvika eller som e-post till ordforande.vastra@srrs.org. Om motionen sänds in via e-post måste dock originalet även skickas via vanlig post eller överlämnas personligen, motionen ska i dessa fall anses inkommen den dag e-postmeddelandet kom fram. För information om hur en motion ska vara formulerad se SKKs hemsida.

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar kan hämtas via hemsidan från och med 2018-02-11.
Handlingarna kan även rekvireras i pappersformat genom SRRS/Västras sekreterare mot kostnaden av 4 st frimärken för inrikesbrev.

Valberedning
Är du intresserad av att arbeta i lokalavdelningens styrelse, eller känner någon annan som skulle göra ett bra arbete? Ta kontakt med valberedningen senast den 2018-01-29:

Jan Persson, telefon 0708-71 12 25
Malin Jönsson, telefon 0737-02 99 08
Pia Salomonsson, telefon 0702-81 49 79
E-post: valberedning.vastra@srrs.org

Dokument:
Adress: Gateskolan, Jägargatan 6, 671 33 Arvika
Karta:

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor