SRRS/Västras årsmöte 2019

SRRS/Västra hälsar härmed samtliga lokalavdelningens medlemmar välkomna till lokalavdelningens årsmöte 2019.

Vid årsmötet beslutar lokalavdelningens medlemmar bl.a om kommande års verksamhetsplan samt vilka personer som ska ingå i lokalstyrelsen och därmed ansvara för förvaltningen under det kommande året. För att vi i största möjliga mån ska kunna tillgodose de behov och önskemål som finns så är det viktigt att såväl nya som gamla medlemmar deltar och därmed påverkar vad som sker inom lokalområdet.

Genom att klicka på denna länk kommer du till årsmöteshandlingarna.

Varmt välkomna!

Organisation: Västra
Datum: 2019-02-24
Starttid: 11:00
Anmälan:

Ingen anmälan krävs

Anmälningsavgift:

Kostnadsfritt

Medlemskap: Deltagare vid mötet skall vara medlem i SRRS/Västra.
Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta Helena Wassén via telefon 073-639 92 91 eller via e-post ordforande.vastra@srrs.org.

eller valberedningens sammankallande: Jan Persson
Mobil: 0708-71 12 25 eller E-post: valberedning.vastra@srrs.org

Övrig information:

Motioner
Motioner för behandling vid årsmötet ska vara lokalavdelningens styrelse tillhanda senast den 2019-02-03.

Motion ska vara undertecknad och kan sändas in till lokalavdelningens styrelse via vanlig post adresseras till Helena Wassén, Boltziusvägen 16, 653 50 Karlstad eller som e-post till ordforande.vastra@srrs.org. Om motionen sänds in via e-post måste dock originalet även skickas via vanlig post eller överlämnas personligen, motionen ska i dessa fall anses inkommen den dag e-postmeddelandet kom fram. För information om hur en motion ska vara formulerad se SKKs hemsida.

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingarna kommer du till genom att klicka här. Handlingarna kan även rekvireras i pappersformat genom SRRS/Västras sekreterare mot kostnaden av 4 st frimärken för inrikesbrev.

Valberedning
Den lokala valberedningens främsta uppgift är att förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid lokalavdelningens nästkommande ordinarie årsmöte. Den lokala valberedningen väljs av medlemmarna vid lokalavdelningens årsmöte som hålls årligen före februari månads utgång.

Är Du intresserad av att arbeta som förtroendevald inom SRRS/Västra eller känner du någon medlem i lokalavdelningen som är lämplig så tveka inte att ta kontakt med någon av personerna nedan senast 2019-02-03.

Jan Persson, telefon, 0708-71 12 25
Therese Byström, telefon, 0709-65 37 25
Camilla Giselson, telefon, 0702-71 24 88
E-post: valberedning.vastra@srrs.org

Adress: Gateskolan, Jägargatan 1, 671 42 Arvika

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor