SRRS Västras årsmöte 2020

SRRS Västra hälsar härmed samtliga lokalavdelningens medlemmar välkomna till lokalavdelningens årsmöte 2020. Vi börjar dagen med Västras årsmöte och bjuder på ett extra trevligt fikabord!

Därefter välkomnar vi varmt rasklubbens mentalkommitté som är på plats för att berätta om vad de arbetar med och om pilotprojektet ”Mentalindex”

Vid årsmötet beslutar lokalavdelningens medlemmar bl.a om kommande års verksamhetsplan samt vilka personer som ska ingå i lokalstyrelsen och därmed ansvara för förvaltningen under det kommande året. För att vi i största möjliga mån ska kunna tillgodose de behov och önskemål som finns så är det viktigt att såväl nya som gamla medlemmar deltar och därmed påverkar vad som sker inom lokalområdet.

Årsmöteshandlingarna finns för nedladdning från och med 26 jan. längre ner i kallelsen

Varmt välkomna!

Organisation: Västra
Datum: 2020-02-02
Starttid: 10:30
Sista anmälningsdag: 2020-01-26
Anmälan:

Anmälan med namn sker till vastra@srrs.org , för att vi ska kunna beräkna fika.

Anmälningsavgift:

Kostnadsfritt

Medlemskap: Deltagare vid mötet skall vara medlem i SRRS/Västra.
Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta ordförande Titti Jansson via telefon 0702- 58 28 54 eller via mejl vastra@srrs.org
eller valberedningens sammankallande:
Ulrika Weber
Mobil: 0702-32 06 12

E-post: valberedning.vastra@srrs.org

Övrig information:

Motioner
Motioner för behandling vid årsmötet ska vara lokalavdelningens styrelse tillhanda senast den 2020-01-12

Motion ska vara undertecknad och kan sändas in till lokalavdelningens styrelse via vanlig post adresseras till Sara-Lena Aspetorp Kastanjegatan 16  671 50 Arvika eller som e-post till vastra@srrs.org. Om motionen sänds in via e-post måste dock originalet även skickas via vanlig post eller överlämnas personligen, motionen ska i dessa fall anses inkommen den dag e-postmeddelandet kom fram. För information om hur en motion ska vara formulerad se SKKs hemsida.

Årsmöteshandlingar
Handlingarna kan även rekvireras i pappersformat genom SRRS/Västras sekreterare mot kostnaden av 4 st frimärken för inrikesbrev.

Årsmöteshandlingarna kan hämtas från och med 26 jan på http://www.srrs.org/vastra

Valberedning
Den lokala valberedningens främsta uppgift är att förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid lokalavdelningens nästkommande ordinarie årsmöte. Den lokala valberedningen väljs av medlemmarna vid lokalavdelningens årsmöte som hålls årligen före februari månads utgång.

Är Du intresserad av att arbeta som förtroendevald inom SRRS/Västra eller känner du någon medlem i lokalavdelningen som är lämplig så tveka inte att ta kontakt med någon av personerna nedan senast 2020-01-05

SAMMANKALLANDE
Ulrika Weber
Mobil: 0702-32 06 12

E-post: valberedning.vastra@srrs.org

LEDAMOT

Fredrik Steen

Mobil: 0768-85 35 10

LEDAMOT
Pia Jansson
Mobil: 0705-87 67 99
 

 

Adress: Avis Biluthyrning, Säterivägen 16, 65341 Karlstad

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor