Uppfödning steg-för-steg

Att vara uppfödare är oftast både roligt och spännande men det är självklart också ett stort åtagande både gentemot valparna, valpköparna och rasen rhodesian ridgeback. En uppfödargärning är inte begränsad till de veckor som valparna finns i valplådan utan kräver en hel del tid och engagemang både under lång tid före valpkullen är född och efter att den är levererad.

För att hjälpa dig som uppfödare att göra saker i rätt ordning har Svenska Kennelklubben (SKK) skapat "Steg-för-steg" som är en utmärkt beskrivning över alla de olika moment som man som uppfödare måste tänka på och utföra vid uppfödning av en valpkull. SRRS rekommenderar såväl gamla som nya uppfödare att ta del av denna genom att klicka på länken nedan.

SKK, Steg-för-steg >>

SKK har också tagit fram broschyren "Att föda upp hundar inom SKK" till dig som är uppfödare inom organisationen. Här sammanfattas de viktigaste punkterna i de lagar och regler som har betydelse för dig och dina hundar, och då får också tips på hur du kan utvecklas vidare i ditt arbete och få stöd och råd när du behöver det.

SKK, Att föda upp hundar inom SKK

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo