Kontroll av Dermoid Sinus

Som uppfödare av en kull ridgebackvalpar måste du säkerställa att valparna är kontrollerade för Dermoid Sinus (DS). Den första kontrollen bör ske redan under valparnas första levnadsvecka och skall sedan upprepas vid ett flertal tillfällen innan valparna är leveransklara.

DS-kontroll omfattas normalt inte av veterinärbesiktningen (som sker först strax före leverans) och då defekten är relativt ovanlig hos de flesta andra raser så saknar många veterinärer kompetens att upptäcka ännu inte infekterade DS. SRRS rekommenderar därför att DS-kontroll görs av uppfödare eller personer med erfarenhet av detta. Även du som är en erfaren uppfödare av rasen bör vid DS-kontroll konsultera andra uppfödare för att känna igenom dina valpar. DS kan ibland vara svårupptäckt och ju fler erfarna personer som känner igenom valparna desto större är chansen att finna eventuell förekomst vid tidig ålder.

Behöver du hjälp att få kontakt med andra uppfödare eller lämpliga personer i ditt närområde för DS-kontroll så vänligen ta kontakt med SRRS Avels- och uppfödarkommitté.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo