Välkommen till SRRS

Rhodesian ridgeback har sitt ursprung i södra Afrika där den främst användes till jakt och som vakthund. I Sverige är rasen i första hand en uppskattad sällskapshund för den aktiva hundägaren men används också framgångsrikt bland annat vid eftersök. Rhodesian ridgeback tillhör rasgrupp 6 "Drivande hundar samt sök- och spårhundar".

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) och är därmed SKKs samtalspartner i de frågor som rör rhodesian ridgeback. SRRS har idag cirka 1500 medlemmar och har i egenskap av specialklubb bl.a rätt att arrangera officiella prov och utställningar.

“Rasspecifika Avelsstrategier”, förkortat RAS, är en övergripande handlingsplan för hur avel inom rasen bör bedrivas för att vara långsiktigt hållbar. Handlingsplanerna (strategierna) strävar mot det övergripande målet att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter...

Läs mer »

“Rasspecifika Avelsstrategier”, förkortat RAS, är en övergripande handlingsplan för hur avel inom rasen bör bedrivas för att vara långsiktigt hållbar. Handlingsplanerna (strategierna) strävar mot det övergripande målet att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter...

Läs mer »

Har din hund ett godkänt doftprov i eukalyptus, men ni har ännu inte riktigt vågat er på tävling? Då är detta rätta tillfället att börja! :-)

I samband med Ridgebackspecialen 2023 ersätts den sedvanliga lydnadstävlingen med en officiell noseworktävling i NW1 TSM (Tävling Samtliga Moment) ...

Läs mer »

År 2019 arrangerades för första gången SRRS Viltspårsmästerskap i samarbete mellan våra fyra lokalavdelningar och centralstyrelse. Tävlingen har varit mycket uppskattad och vi ser fram emot att fortsätta mästerskapet under 2023.

Viltspårsmästerskapet består av fyra kvaltävlingar (öppen...

Läs mer »

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo