Ridgebackspecialen BISS-24 (utställning)

Organisation: Norra
Datum: 2024-07-27 - 2024-07-28
Tävlingsstatus: Nationell
Domare: Markku Kipinä (FI)
Sista anmälningsdag 1: 2024-06-17
Sista anmälningsdag 2: 2024-06-24
Anmälan:

Anmälan görs via SKKs Internetanmälan senast sista anmälningsdag klockan 12:00 på dagen.

  • Vid anmälan till junior-, unghund-, öppen-, bruks-/jakt-, champion- och  veteranklass återfinns anmälan under "Officiell utställning -> Samtliga utställningar -> Visa endast specialklubbsutställningar"
  • Vid anmälan till valpklass och mönstringsklass återfinns anmälan under "Inofficiell utställning". Vid val av klass välj "Valpklass I" för 4-6 månader, "Valpklass" för 6-9 månader och "Egen klass 1" för mönstringsklass.

Svenskägd hund måste vid anmälningstidens utgång vara registrerad hos SKK. För utlandsregistrerad hund som inte tidigare har deltagit vid utställning/tävling i Sverige krävs att en kopia på stamtavlan samt i förekommande fall en kopia på championatbekräftelse/r skickas till angiven kontaktperson senast 7 dagar före första anmälningsfristen.

En bekräftelse med nummerlappen skickas ut via e-post cirka 10 dagar före utställningsdagen till den e-postadress som angivits i samband med anmälan.

Anmälningsavgift:
Klass Anmälningfrist 1 Anmälningfrist 2
Valpklass 275 SEK 325 SEK
Officiell klass (ej veteran) 425 SEK 475 SEK
Veteranklass 275 SEK 325 SEK
Mönstring 275 SEK 325 SEK

 

Betalning:

Betalning sker i samband med internetanmälan. Saknas möjlighet till betalning via Internet vänligen kontakta nedan angiven kontaktperson i god tid innan önskad anmälningsfrist utgår.

Medlemskap:

Samtliga ägare till svenskregistrerad hund ska vara medlemmar i SRRS. Med ägare avses den eller de person/er som är registrerade som ägare hos Svenska Kennelklubben (SKK). Samtliga ägare till utlandsregistrerad hund som deltar i officiell klass ska vara medlemmar i SRRS alternativt i av SKK erkänd utländsk kennelklubb. För mer information om medlemskap i SRRS se här >>

Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta SRRS/Norra via mobil e-post norra@srrs.org.

Övrig information:

Regler

Utställnings- och championatregler på svenska (pdf)
Show regulations in english (pdf)

Adress: Dekarsögården, Dekarsön 260, 89178 Bonässund
Sponsorer:

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo