SRRS/Östras årsmöte 2024

SRRS/Östra hälsar härmed samtliga lokalavdelningens medlemmar välkomna till lokalavdelningens årsmöte 2024 som kommer att hållas i digitalt. Vid årsmötet beslutar lokalavdelningens medlemmar bl.a om kommande års verksamhetsplan samt vilka personer som ska ingå i lokalstyrelsen och därmed ansvara för förvaltningen under det kommande året. För att vi i största möjliga mån ska kunna tillgodose de behov och önskemål som finns så är det viktigt att såväl nya som gamla medlemmar deltar och därmed påverkar vad som sker inom lokalområdet.

Organisation: Östra
Datum: 2024-02-18
Starttid: 11:00
Sista anmälningsdag: 2024-02-11
Anmälan:

Deltagande vid årsmötet anmäls via e-post till ostra@srrs.org senast sista anmälningsdag. I anmälan ska lokalavdelning, namn, medlemsnummer och e-postadress anges. Möteslänk kommer att skickas till angiven e-postadress så var noga med stavningen.

Anmälningsavgift:

Ingen avgift.

Medlemskap:

Medlemskap i SRRS/Östra krävs. För mer information om hur du blir medlem i SRRS se här >>

Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta SRRS/Östras styrelse via e-post ostra@srrs.org.

Övrig information:

Motioner
Motioner för behandling vid årsmötet ska vara lokalavdelningens styrelse tillhanda senast den 2024-01-28. De ska vara undertecknade och skickas med post till Paula Pukk, Hypoteksvägen 21, 129 30 Hägersten.

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar återfinns här>>.

Utrustning
Samtliga mötesdeltagare måste ha tillgång till en digital enhet (t.ex dator, surfplatta eller telefon) med:

  • god internetuppkoppling
  • möjlighet att höra och göra sig hörd (högtalare och mikrofon)
  • den kostnadsfria programvaran Zoom installerad

Anslutning till mötet
Några dagar före mötet kommer anmälda mötesdeltagare att få ett e-postmeddelande med en möteslänk som man klickar på vid tidpunkten för årsmötet för att ansluta.

Röstning
Röstning kommer att ske via funktioner i mötesverktyget.

Valberedning
Är du intresserad av att arbeta i lokalavdelningens styrelse, eller känner någon annan som skulle göra ett bra arbete? Ta då gärna kontakt med den lokala valberedningen via e-post valberedning.ostra@srrs.org senast 2024-01-28.

Adress: -, -, - Digitalt

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo