SRRS/Södras extra årsmöte 2022

SRRS/Södra hälsar härmed samtliga lokalavdelningens medlemmar välkomna till extra årsmöte.

Lokalavdelningens styrelse beslutade vid styrelsemöte 2022-08-09, i enlighet med SRRS stadgar för lokalavdelningar §6 moment 1, att kalla ett extra årsmöte för val av lokal valberedning. Kallelsen sker mot bakgrund av att SRRS/Södra vid ordinarie årsmöte 2022-02-13 saknade kandidater till samtliga poster i valberedningen.

Varmt välkomna!

Organisation: Södra
Datum: 2022-09-25
Starttid: 11:00
Sista anmälningsdag: 2022-09-23
Anmälan:

Anmälan görs senast sista anmälningsdag via e-post till sodra@srrs.org. Ange namn, telefonnummer, e-postadress samt medlemsnummer i meddelandet.

Anmälningsavgift:

Ingen avgift.

Medlemskap:

Medlemskap i SRRS/Södra krävs. För mer info om medlemskap klicka här >>

Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta SRRS/Södras styrelse via e-post sodra@srrs.org.

Övrig information:

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar i pdf-format finns här >>

Utrustning
Samtliga mötesdeltagare måste ha tillgång till en digital enhet (t.ex dator, surfplatta eller telefon) med:

  • god internetuppkoppling
  • möjlighet att höra och göra sig hörd (högtalare och mikrofon)
  • den kostnadsfria programvaran Zoom installerad

Anslutning till mötet
Några dagar före mötet kommer anmälda mötesdeltagare att få ett e-postmeddelande med en möteslänk som man klickar på vid tidpunkten för årsmötet för att ansluta.

Röstning
Röstning kommer att ske via mötesverktyget. En representant från SRRS/C, som inte är medlem i lokalavdelningen, kommer att närvara vid årsmötet som oberoende rösträknare.

Adress: -, -, -, - Digitalt

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo