Ridgebackspecialen noseworktävling

I samband med Ridgebackspecialen 2023 ersätts den sedvanliga lydnadstävlingen med en officiell noseworktävling i NW1 TSM (Tävling Samtliga Moment). För att delta behöver hunden ha ett godkänt doftprov i eukalyptus.

Anmälan öppnar: 2023-06-02 klockan 08:00
Antal platser: 30 st
Lottad platsantagning. Tävlande för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) har förtur.

Detta är den första, men förhoppningsvis inte den sista, noseworktävling som sker i SRRS regi och vi ser mycket fram emot arrangemanget.

Hjärtligt välkomna!

Organisation: Södra
Datum: 2023-07-14
Starttid: 13:00
Tävlingsstatus: Nationell
Domare: Inger Borg, Maria Alzén-Kristiansson
Sista anmälningsdag 1: 2023-06-13
Anmälan:

Anmälan görs via SNWK Tävling senast sista anmälningsdag.

Senast två dagar efter anmälningstidens utgång, d.v.s 2023-06-15, kommer du via e-post samt SNWK Tävling att meddelas om du tilldelats plats eller reservplats till tävlingen. Vänligen avboka din erhållna plats/reservplats om du får förhinder.

Du bekräftar din plats genom att betala in anmälningsavgiften så att den är SRRS tillhanda senast 2023-06-20. Vid utebliven betalning går platsen automatiskt vidare till reserv (ingen påminnelse kommer att skickas ut).

Anmälningsavgift:

550 SEK/hund

Betalning:

Efter mottaget e-postmeddelande om platstilldelning (se anmälan ovan) bekräftar du din plats genom att betala in anmälningsavgiften så att den är SRRS tillhanda senast 2023-06-20.

Betalning av anmälningsavgiften görs till SRRS/Södras plusgiro 443 28 34-2 eller Swish 123 456 90 91. Märk betalningen med "NW 20230714" samt hundens namn och regnr/tävlingslicensnr.

Anmälan är bindande när anmälningsavgiften har tagits emot av SRRS. Vid avbokning efter betalning sker återbetalning av avgiften, minus 40 SEK i administrationsavgift, i enlighet med SNWKs regelanvisningar (punkt 9.6).

Medlemskap:

Medlemskap i klubb inom SKK-organisationen krävs för förare till svenskägd hund. För förare bosatt utanför Sverige krävs medlemskap i av SKK erkänd kennelklubb.

Giltigt medlemsbevis ska kunna uppvisas för den klubb som du, i samband med anmälan, valt att tävla för. Tävlande för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) har förtur. För mer information om medlemskap i SRRS se här >>

Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta Cornelia Lundblad Olsson via mobil 0709-49 69 10 eller e-post nosework@srrs.org.

Övrig information:

Funktionärer
Domare: Se ovan
Tävlingsledare/Tävlingssekreterare: Ylva Dahlgren Bengtsson
Tidtagare: Information kommer

Tillgänglighet
Tävlingsområdet är anpassat för personer med rörelsehinder.

Parkering
Gratis parkering finns i anslutning till Röstånga Gästgivaregård.

Samling och banvandring
Samtliga deltagare som tillhör samma grupp samlas för gemensam banvandring. Första start sker direkt efter banvaningen.

Om deltagarna delas upp i två grupper med olika starttider kommer det att hållas en banvandring per grupp (om det blir en eller två grupper är ännu inte beslutat).

Prisutdelning
Prisutdelning kommer att ske sist på dagen efter att den sista hunden är färdig. Väljer du att inte närvara vid prisutdelningen går det bra att lämna ett frankerat kuvert (med 2 frimärken) i sekretariatet för att få protokoll och, i förekommande fall diplom och rosett, hemskickat. Protokoll fotograferas och skickas digitalt via SMS till samtliga tävlande som önskar.

Löptik
Löptik är välkommen att delta, men ska bära tikskydd på tävlingsområdet. Löptik startar sist på dagen så i förekommande fall vänligen meddela detta snarast så att startordningen kan justeras.

Regler
Regelverk nosework 2022-01-01 -- 2026-12-31(pdf)

Adress: Röstånga Gästgivare, Marieholmsvägen 2, 268 68 Röstånga
Sponsorer:

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo