Ridgebackspecialen utställning BISS-23

Organisation: Södra
Datum: 2023-07-15 - 2023-07-16
Tävlingsstatus: Nationell
Domare: Henk Salm (NL)
Sista anmälningsdag 1: 2023-06-06
Sista anmälningsdag 2: 2023-06-16
Anmälan:

Anmälan görs via SKKs Internetanmälan senast sista anmälningsdag klockan 12:00 på dagen.

  • Officiella klasser finns under "Officiella utställningar -> Samtliga utställningar"
  • Inofficiella klasser (valpar & mönstring) finns under "Inofficiella utställningar".

Svenskägd hund måste vid anmälningstidens utgång vara registrerad hos SKK. För utlandsregistrerad hund som inte tidigare har deltagit vid utställning/tävling i Sverige krävs att en kopia på stamtavlan samt i förekommande fall en kopia på championatbekräftelse/r skickas till angiven kontaktperson senast 7 dagar före första anmälningsfristen.

En bekräftelse med nummerlappen skickas ut via e-post cirka 10 dagar före utställningsdagen till den e-postadress som angivits i samband med anmälan.

Anmälningsavgift:
Klass Anmälningfrist 1 Anmälningfrist 2
Valpklass 275 SEK 325 SEK
Officiell klass 425 SEK 475 SEK
Veteranklass 225 SEK 275 SEK
Mönstring 275 SEK 325 SEK

 

Betalning:

Betalning sker i samband med internetanmälan. Saknas möjlighet till betalning via Internet vänligen kontakta nedan angiven kontaktperson i god tid innan önskad anmälningsfrist utgår.

Medlemskap:

Samtliga ägare till svenskregistrerad hund ska vara medlemmar i SRRS. Med ägare avses den eller de person/er som är registrerade som ägare hos Svenska Kennelklubben (SKK). Samtliga ägare till utlandsregistrerad hund som deltar i officiell klass ska vara medlemmar i SRRS alternativt i av SKK erkänd utländsk kennelklubb. För mer information om medlemskap i SRRS se här >>

Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta SRRS/Södra via e-post sodra@srrs.org.

Övrig information:

Regler

Utställnings- och championatregler på svenska (pdf)
Show regulations in english (pdf)

Boende - För information om boende kontakta Backagården direkt. https://backagarden.se/

Adress: Backagården, Stenskogen 735, 24391 Höör
Sponsorer:

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo