Noseworktävling NW1 TEM Inomhus

Hjärtligt välkommen till SRRS officiella noseworktävling i NW1 TEM (Tävling Enskilt Moment) Inomhus. För att delta behöver hunden ha ett godkänt doftprov i eukalyptus.

Anmälan öppnar: 2023-09-03 klockan 08:00
Antal platser: 50 st
Lottad platsantagning. Tävlande för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) har förtur. Om du anmäler dig som tävlande för SRRS så var noga med att klubbnamnet för ditt medlemskap är korrekt stavat i "SNWK Tävling".

Organisation: Södra
Datum: 2023-10-08
Tävlingsstatus: Officiell
Domare: Karina Nielsen, Henriette Hertz-Pedersen
Sista anmälningsdag 1: 2023-09-13
Anmälan:

Anmälan görs via SNWK Tävling senast sista anmälningsdag.

Senast två dagar efter anmälningstidens utgång, d.v.s 2023-09-15, kommer du via e-post samt SNWK Tävling att meddelas om du tilldelats plats eller reservplats till tävlingen. Vänligen avboka din reservplats via "SNWK Tävling" om du inte kommer att kunna delta.

Du bekräftar din plats genom att betala in anmälningsavgiften , se "Betalning" nedan.

Anmälningsavgift:

550 SEK/hund

Betalning:

Efter mottaget e-postmeddelande om platstilldelning (se anmälan ovan) bekräftar du din plats genom att betala in anmälningsavgiften så att den finns på SRRS bankkonto senast 2023-09-19.

Betalning av anmälningsavgiften görs till SRRS/Södras plusgiro 443 28 34-2 eller Swish 123 456 90 91. Märk betalningen med "NW 20231008" samt förarens namn och hundens regnr/tävlingslicensnr.

Anmälan är bindande när anmälningsavgiften har tagits emot av SRRS. Vid avbokning efter betalning sker återbetalning av avgiften, minus 40 SEK i administrationsavgift, i enlighet med SNWKs regelanvisningar (punkt 9.6).

Medlemskap:

Medlemskap i klubb inom SKK-organisationen krävs för förare till svenskägd hund. För förare bosatt utanför Sverige krävs medlemskap i av SKK erkänd kennelklubb.

Giltigt medlemsbevis ska kunna uppvisas på tävlingsdagen för den klubb som du, i samband med anmälan, har valt att tävla för. Tävlande för Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) har förtur. För mer information om medlemskap i SRRS se här >>

Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta Jessica Persson via mobil 0704-93 37 99 eller e-post nosework@srrs.org.

Övrig information:

Funktionärer
Domare: Se ovan
Tidtagare: Information kommer
Tävlingsledare: Ylva Dahlgren Bengtsson
Tävlingssekreterare: Jessica Persson

Tävlingsområdet
Tävlingsområdet omfattar hela Röstånga Gästgivaregårds anläggning samt rastningsområdet. Här ska hunden hållas kopplad i max 2 meters koppel. Hundar som inte förväntas befinna sig i vänt- eller sökområden vistas på parkeringen eller i rastningsområdet.

Anläggningen är även öppen för allmänheten och vi ber därför att ni visar hänsyn till hotellgäster och har förståelse om de inte följer våra ”ordningsregler” eftersom de inte känner till dessa.

Tillgänglighet
Tävlingsområdet är anpassat för personer med rörelsehinder (hiss finns), men enstaka trappsteg till sökområden kan förekomma.

Startordning
Startlista skickas ut via e-post till samtliga deltagare senast en vecka före tävlingsdagen.

Samling och banvandring
Deltagarna delas in i två grupper, en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp. Samtliga deltagare i respektive grupp samlas för gemensam banvandring och första start sker direkt därefter.

Parkering
Parkering finns i anslutning till Röstånga Gästgivaregård. Vänligen följ skyltar och våra funktionärers anvisningar. Tänk på att under inga omständigheter lämna hundar i varma bilar!

Rastning
Rastning av hundar sker (i koppel) i skogsområdet bredvid parkeringen.

Toaletter
Toaletter finns tillgängliga under hela tävlingen.

Servering
Röstånga Gästgivaregård erbjuder enklare fika samt lunch från klockan 11:30. För lunchmeny se www.rostangagastgivaregard.se

Prisutdelning
Prisutdelning kommer att ske efter att sista hunden är färdigbedömd, vilket uppskattas bli klockan 17:30-18:00.

Väljer du att inte närvara vid prisutdelningen går det bra att lämna ett frankerat kuvert i tävlingssekretariatet för att få protokoll, och i förekommande fall diplom och rosett, hemskickat. Märk kuvertet med namn, adress och startnummer.

Löptik
Löptik är välkommen att delta, men ska bära tikskydd på hela tävlingsområdet. Löptik startar sist på dagen så i förekommande fall vänligen meddela detta snarast så att startordningen kan justeras. Parkering och rastning sker på särskilt anvisad plats. Banvandring sker tillsammans med övriga tävlande.

Regler
Regelverk nosework 2022-01-01 -- 2026-12-31 (pdf)

Adress: Röstånga Gästgivaregård, Marieholmsvägen 2, 268 68 Röstånga
Sponsorer:

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo