SRRS Fullmäktigemöte 2022

SRRS styrelse hälsar hjärtligt välkommentill SRRS Fullmäktigemöte 2022 som kommer att hållas digitalt.

Varje lokalavdelning representeras id mötet av en (1) av sina delegater som bär lokalavdelningens samtliga röster. Övriga som har närvarorätt är SRRS centralstyrelse, kommittémedlemmar, valberedning, revisorer, av valberedning föreslagna kandidater samt mötesordförande och av SRRS utsedd rösträknare.

Eftersom alla medlemmar inte har möjlighet att närvara vid distansmötet så kommer ett sammandrag från mötet att publiceras på SRRS hemsida.

Organisation: SRRS
Datum: 2022-04-10
Starttid: 10:00
Sista anmälningsdag: 2022-03-27
Anmälan:

Anmälan om närvaro ska göras senast 2022-03-27 till sekreterare@srrs.org. Namn, medlemsnummer och e-postadress ska anges i anmälan.

Respektive lokalstyrelse ska rapportera:

  • Lokalavdelningens samtliga delegater och suppleanter enligt medlemsantal per 2021-12-31 till  sekreterare@srrs.org. Uppdraget som delegat eller delegatsuppleant varar från ett ordinarie fullmäktigemöte till nästa.
  • Vilken delegat som ska delta vid mötet samt vilken delegat som är ersättare i händelse att utsedd edlegat får förhinder.
Anmälningsavgift:

Ingen avgift.

Medlemskap:

Medlemskap i SRRS krävs. För mer info om medlemskap klicka här >>

Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta Jessica Persson via telefon 0704-933799 eller via e-post sekreterare@srrs.org.

Övrig information:

Motioner
Motioner för behandling vid Fullmäktigemötet ska vara SRRS styrelse tillhanda senast 2022-03-01. Motioner ska vara undertecknade och skickas med post till SRRS sektererare: Jessica Persson, Sländgatan 8, 212 29 Malmö.

Kallelse & fullmäktigehandlingar
Fullmäktigehandlingar skickas ut via e-post till samtliga delegater och suppleanter senast 2022-03-13. Från och med utskicksdatum finns handlingarna även tillgängliga i pdf-format via denna sida.

SRRS Fullmäktigehandlingar 2022 >>

Utrustning
Samtliga mötesdeltagare måste ha tillgång till en digital enhet (t.ex dator, surfplatta eller telefon) med:

  • god internetuppkoppling
  • möjlighet att höra och göra sig hörd (högtalare och mikrofon)
  • den kostnadsfria programvaran Zoom

Anslutning till mötet
Några dagar före mötet kommer anmälda mötesdeltagare att få ett e-postmeddelande med en möteslänk som man klickar på vid tidpunkten för mötet för att ansluta.

Röstning
Röstning kommer att ske via funktioner i Zoom. Då delegat bär samtliga lokalavdelningens röster är de tviktigt att lokalavdelningens delegater innan mötet kommer överens om hur närvarande delegat ska rösta.

Valberedning
Är du intresserad av att arbeta i nästa års centralstyrelse eller vill föreslå någon kandidat som du tror skulle kunna bidra positivt till verksamheten så kontakta valberedningen:
Maria Kierkegaard (sammankallande), telefon: 0736-88 88 72
Charlotte Ekenstierna, telefon: 0733-46 66 38
Kjell Rörström, telefon: 0725-87 19 68
E-post: valberedning@srrs.org  

Adress: Digitalt, -, - -

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo