Använda mentalindex

Efter cirka tre års arbete är vi äntligen redo att publicera mentalindex på SRRS hemsida och det är dags för uppfödare och hanhundsägare att ta vid arbetet genom att använda verktyget i praktiken!

För att mentalindex ska vara ett fungerande verktyg i avelsarbetet är det viktigt att förstå både hur indexet är tänkt att användas och hur man rent praktiskt genomför en provparning här på hemsidan. SRRS Mentalkommitté bjuder därför in till en digital genomgång av detta. För att så många som möjligt ska kunna vara med anordnas två olika tillfällen med samma innehåll (2022-08-22 respektive 2022-08-24).

Genomgången beräknas ta cirka två timmar inklusive tid för frågor.

Hjärtligt välkomna!

Organisation: SRRS
Datum: 2022-08-24
Starttid: 19:30
Sista anmälningsdag: 2022-08-15
Anmälan:

Anmälan görs senast sista anmälningsdag via e-post till mk@srrs.org.

Ange tillfälle (22/8 eller 24/8), namn och e-postadress samt medlemsnummer i meddelandet. Webblänk för deltagande kommer att skickas till angiven e-postadress så var noga med stavningen.

Anmälningsavgift:

Gratis för medlemmar i SRRS.

Icke-medlem betalar 300 SEK, alternativt är du välkommen att bli medlem för samma summa. För mer info om medlemskap klicka här >>

Betalning:

Anmälningsavgiften för icke-medlem ska vara arrangören tillhanda senast sista anmälningsdag. Betalning görs via Swish 123 171 71 15 eller plusgiro 64 00 34-5. Märk betalningen med ”Mentalindex” och ditt namn.

Medlemskap:

Krävs ej. Medlemmar har företräde ifall deltagarantalet måste begränsas av tekniska skäl.

Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta SRRS Mentalkommitté (SRRRS/MK) via via e-post mk@srrs.org.

Övrig information:

Utrustning:
För att delta behöver du ha tillgång till en digital enhet (t.ex dator, surfplatta eller telefon) med god internetuppkoppling och den kostnadsfria programvaran Zoom installerad.

Anslutning till föreläsningen:
Några dagar före föreläsningen kommer du att få ett e-postmeddelanden med en webblänk som du klickar på vid den aktuella tidpunkten för att ansluta.

Adress: -, -, -, - Internet

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo