SRRS Fullmäktigemöte 2023

SRRS styrelse hälsar hjärtligt välkommen till SRRS Fullmäktigemöte 2023 som kommer att hållas digitalt. 

Varje lokalavdelning representeras vid Fullmäktigemötet av det antal delegater som medges utifrån medlemsantalet 2022-12-31. Uppdraget som delegat eller delegatsuppleant varar från ett ordinarie fullmäktigemöte till nästa.

Delegaterna är de medlemmar som har rösträtt vid Fullmäktigemötet, men alla medlemmar är hjärtligt välkomna att lyssna och yttra sig.

Organisation: SRRS
Datum: 2023-04-16
Starttid: 10:00
Sista anmälningsdag: 2023-04-09
Anmälan:

Delegater: Respektive lokalstyrelse ska rapportera lokalavdelningens delegater och suppleanter senast 2023-03-05.

Medlemmar: Anmälan av närvaro i egenskap av medlem görs senast 2023-04-09.

Anmälan om närvaro ska göras till sekreterare@srrs.org. Ange namn, e-postadress samt medlemsnummer i meddelandet. Möteslänk kommer att skickas till angiven e-postadress så var noga med stavningen.

Anmälningsavgift:

Ingen avgift.

Medlemskap:

Medlemskap i SRRS krävs. För mer info om medlemskap klicka här >>

Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta Jessica Persson via telefon 0704-933799 eller via e-post sekreterare@srrs.org.

Övrig information:

Motioner
Motioner för behandling vid Fullmäktigemötet ska vara SRRS styrelse tillhanda senast 2023-03-01. Motioner ska vara undertecknade och skickas med post till SRRS sektererare: Jessica Persson, Sländgatan 8, 212 29 Malmö.

Kallelse & fullmäktigehandlingar
Fullmäktigehandlingar skickas ut via e-post till samtliga delegater och suppleanter senast 2023-03-19. Från och med utskicksdatum finns handlingarna även tillgängliga i pdf-format via denna sida.

SRRS Fullmäktigehandlingar 2023 >>

Utrustning
Samtliga mötesdeltagare måste ha tillgång till en digital enhet (t.ex dator, surfplatta eller telefon) med:

  • god internetuppkoppling
  • möjlighet att höra, göra sig hörd och synas (högtalare, mikrofon och kamera)
  • den kostnadsfria programvaran Zoom

Anslutning till mötet
Några dagar före mötet kommer anmälda mötesdeltagare att få ett e-postmeddelande med en möteslänk som man klickar på vid tidpunkten för mötet för att ansluta.

Röstning
Röstning kommer att ske via funktioner i Zoom. 

Valberedning
Är du intresserad av att arbeta i nästa års centralstyrelse eller vill föreslå någon kandidat som du tror skulle kunna bidra positivt till verksamheten så kontakta någon av medlemmarna i valberedningen:

Linda fredholm, telefon 070-433 20 00
Charlotte Ekenstierna, telefon: 073-346 66 38
Mari Levänen, telefon 070-200 28 99
E-post: valberedning@srrs.org  

Adress: -, -, -, - Digitalt

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo