Tyck till om utställningsverksamheten inom SKK

Fotograf: Fredrik Hansson
Artikeldatum: 2014-07-02

Inom Svenska Kennelklubben så pågår för närvarande en översyn av utställningsverksamheten och en arbetsgrupp har tillsatts för att utreda hur utställningar kan göras mer attraktiva för både arrangörer och för deltagare. Ett led i detta arbete är att samla in utställarnas åsikter om utställningsverksamheten och därför ber vi du utnyttjar möjligheten att vara med och påverka genom att fylla i enkäten som nås via länken nedan. För mer bakgrund till och information om arbetsgruppens arbete finns här.

Enkät "Tyck till om utställningsverksamheten"

Stort tack för din medverkan!

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo