Delta i studie om genetiken bakom hundars vardagsbeteende

Fotograf: Elin Nylander
Artikeldatum: 2014-07-15

Rhodesian ridgeback är en av de raser som för närvarande ingår i ett projekt där man studerar den genetiska bakgrunden till olika vardagsbeteenden. Projektet genomförs av Helena Eken Asp vid institutionen för husdjursgenetik vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete med Svenska Kennelklubben.

För att på ett bra sätt kunna studera den genetiska bakgrunden till olika beteenden har projektet valt titta på 20 raser från olika rasgrupper med ett stort antal nyregistreringar hos SKK varje år, varav rhodesian ridgeback är en. Man är intresserad av information från alla hundar som fötts under åren 2000-2011 (även de som inte längre lever).

Det har varit möjligt för ridgebackägare att delta i studien genom att svara på den enkät om vardagsbeteende som varit öppen sedan hösten 2012. Under våren 2013 har de första genetiska analyserna av svaren genomförts och en sammanställning kommer att presenteras i kommande nummer av Ridgeback-Nytt.

För att få säkra resultat behöver projektet dock få in fler svar från hundägare och fortsätter därför insamlingen av enkätsvar under hösten 2014. Har du en hund som är född under den aktuella tidsperioden och inte redan har deltagit i studien så är vi tacksamma om du vill lämna ditt bidrag. Frågorna tar ca 20 minuter att besvara.

Länk till enkät om hundars vardagsbeteende

Svaren kommer att sammanställas och bearbetas statistiskt, och resultaten redovisas i såväl vetenskaplig som populärvetenskaplig form. Enbart generella resultat kommer att redovisas, inte enskilda svar.

Stort tack för din medverkan!

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo