Blir din hund SRRS Viltspårsmästare 2020?

<p>SRRS VP till årets viltspårsmästare</p>

SRRS VP till årets viltspårsmästare

Fotograf: Linda Johansson
Fotograf: Fredrik Hansson
Artikeldatum: 2020-03-15

På grund av rådande Coronapandemi och direktiv från SKKs centralstyrelse har detta evenemang tyvärr ställts in med hänvisning till force majeure.

Direktiv från SKKs centralstyrelse >>
Force majeure på grund av covid-19>>

-------------------

År 2019 arrangerades för första gången SRRS Viltspårsmästerskap i samarbete mellan våra fyra lokalavdelningar och centralstyrelse. Tävlingen lockade många deltagande ekipage runt om i landet och vi ser fram emot att kunna fortsätta mästerskapet under 2020.

Viltspårsmästerskapet består av fyra kvaltävlingar (öppen klass), en inom varje lokalområde. Vinnaren vid varje kvaltävling är kvalificerad att delta i finalen som arrangeras i samband med BISS-20 i Skåne. Finalens bästa hund koras till SRRS viltspårsmästare för året och får ta emot tävlingens fina vandringspris att förvalta i cirka ett år.

Tävlingsdatum

På grund av rådande Coronapandemi är SRRS bedömning att följande begränsningar behöver införas avseende kvaltävlingar som genomförs t.o.m 2020-05-31 för att viltspårsmästerskapet ska kunna genomföras i enlighet med SKKs direktiv:

  • Endast lokalavdelningens medlemmar får delta.
  • Ingen gemensam samling varken före eller efter spårets genomförande.
  • Starttid per ekipage och mötesplats med domaren meddelas deltagarna på förhand.
  • Resultatet av tävlingen meddelas på lokalavdelningens hemsida senast dagen efter tävlingens genomförande.

Regler

Vi önskar alla deltagare lycka till!

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo