Samarbetet med Vafo fortsätter

Fotograf: Profine
Artikeldatum: 2022-03-24

SRRS har sedan 2016 haft ett samarbete med foderleverantören Vafo Sverige AB. Båda parter har upplevt samarbetet mycket givande vilket glädjande lett till att samarbetsavtalet nu har förlängts t.o.m 2024. För SRRS del innebär samarbetet bl.a annat fodersponsring av våra officiella tävlingsevenemang.

Nytt för perioden är att vi övergår till forderserien Profine. Profine hundfoder är ett hälsofrämjande och naturligt foder, framtaget i enlighet med de senaste vetenskapliga rönen om hälsosam utfodring av hundar. Profine erbjuder sunda och smakrika hundfoder med en lättsmält proteinkälla och ett lågt innehåll av spannmål.

Profine finns i flera olika sorter, framtagna för hundars olika behov. Alla sorter är utvecklade med skonsamma och naturliga ingredienser med fokus på att minimera hälsorisker såsom foderallergier, foderintolerans och matsmältningsbesvär.

För mer information om Profine se www.profinepet.com

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo