Enkät om rasens jaktegenskaper

Fotograf: © iStock.com / r.sakinmaz@gmail.com
Artikeldatum: 2023-12-19

I Rasspecifika Avelsstrategier 2023-2027 finns målet att öka kunskapen om vilka jaktliga användningsområden som kan vara lämpliga för rasen under svenska förhållanden. SRRS Mentalkommitté (SRRS/MK) har därför startat ett arbete med att undersöka vilka jaktbeteenden som kan ses hos den svenska populationen överlag samt vilka likheter och skillnader som kan ses mellan individer. Det finns också en förhoppning att på sikt kunna jämföra informationen som samlas in via enkäten med data från Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund, BPH (för de hundar som är beskrivna). Detta i syfte att undersöka om det finns några samband mellan de beteenden som hundarna visar vid jakt och de beteenden som hundarna visar på BPH samt om dessa beteenden har genetiska kopplingar och därmed kan påverkas genom avelsarbete.

Målgrupp
Enkäten riktar sig till ägare av nu levande rhodesian ridgebacks som är registrerade i Svenska Kennelklubben (SKK). Hundens ägare behöver inte vara medlem i SKK eller SRRS.

Enkät
Klicka här för att komma till enkäten >>

Enkätsvar
Enkäten är öppen till och med den 4 mars 2024 och tar cirka 5-20 minuter att besvara. Äger du flera hundar så besvara enkäten i sin helhet en gång per hund. Enkäten kan besvaras anonymt.

Resultat
Enkätsvaren kommer att sammanställas av SRRS Mentalkommitté (SRRS/MK) och en sammanfattning av resultatet kommer att presenteras på SRRS hemsida.
 

Stort tack för din tid!
SRRS Mentalkommitté (SRRS/MK)

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo