Ny medlemsavgift fr.o.m 2024-01-01

Artikeldatum: 2023-12-22

Vid SRRS Fullmäktigemöte 2023-04-16 beslutades att höja medlemsavgiften från och med 2024. 

De senaste årens höjda priser för ett flertal varor och tjänster har medfört ökade omkostnader även för SRRS. För att kunna fortsätta kunna tillhandahålla medlemstidning, årskrönika, hemsida, webbinarium, konferenser, årliga hälsoenkäter, listrosetter med mera med bibehållen eller förbättrad kvalitet beslutades en höjning av medlemsavgifterna enligt nedan. Den senaste höjningen av SRRS medlemsavgifter skedde 2012.

Nya medlemsavgifter fr.o.m 2024-01-01:

Huvudmedlem inom Sverige 350 SEK/år (höjning från 300 SEK/år)
Huvudmedlem inom Norden 400 SEK/år (höjning från 350 SEK/år)
Huvudmedlem utanför Norden 450 SEK/år (höjning från 350 SEK/år)
Familjemedlem 100 SEK/år (oförändrat)
Valpmedlem inom Sverige* 0 SEK/första året (oförändrat)
Valpmedlem utom Sverige* 250 SEK/första året (höjning från 200 SEK/år)
*Valpmedlemskap kan endast tecknas genom uppfödaren

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo