Enkätundersökning om relationen mellan dig och din hund

Fotograf: © iStock.com / Zontica
Artikeldatum: 2024-03-10

Har du en hund som är över 1 år gammal och vill vara med i en enkätundersökning om relationen mellan dig och din hund?

Studien genomförs vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och handlar om huruvida relationen mellan dig och din hund påverkas av vad ni gör tillsammans. Dina svar bidrar till ökad kunskap om hundägarskap och hur detta påverkas av hundens aktivitetsområden.

SLU efterlyser dig som ägare till en hund som är minst 1 år gammal och som har bott med dig i minst 6 månader. Alla ägare till alla raser och blandraser är välkomna att delta. Alla ägare till hundar som deltar i till exempel agility, vallning, jakt, bruksgrenar, utställningar eller hundar som mest fungerar som sällskap är varmt välkomna att delta!

Enkäten rör din uppfattning om relationen med din hund, samt er bakgrund och eventuella aktivitetsintressen. Enkäten tar ca 20-40 min att fylla i. Ett urval av er kommer att tillfrågas om att även delta på ett beteendetest i Uppsala under februari-mars.

Klicka här för att komma till enkäten >>

Vid frågor välkommen att kontakta:
Anna Wallwork (MSc student): aawk0003@stud.slu.se
Therese Rehn (Projekthandledare): therese.Rehn@slu.se
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo