SRRS/Västras årsmöte 2022

SRRS/Västra hälsar härmed samtliga lokalavdelningens medlemmar välkomna till lokalavdelningens årsmöte 2022.
Detta år träffas vi fysiskt igen och vi bjuder såklart på fika!

Vid årsmötet beslutar lokalavdelningens medlemmar bl.a om kommande års verksamhetsplan samt vilka personer som ska ingå i lokalstyrelsen och därmed ansvara för förvaltningen under det kommande året. För att vi i största möjliga mån ska kunna tillgodose de behov och önskemål som finns så är det viktigt att såväl nya som gamla medlemmar deltar och därmed påverkar vad som sker inom lokalområdet.

Organisation: Västra
Datum: 2022-02-06
Starttid: 12:00
Sista anmälningsdag: 2022-01-31
Anmälan:

Anmälan görs senast sista anmälningsdag via e-post till vastra@srrs.org. Ange namn, telefonnummer, e-postadress samt medlemsnummer i meddelandet.

Anmälningsavgift:

Ingen avgift.

Medlemskap:

Medlemskap i SRRS/Västra krävs. För mer info om medlemskap klicka här >>

Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta Hillevi Backman via telefon 0730-54 71 78 eller via e-post vastra@srrs.org.

Övrig information:

Motioner
Motioner för behandling vid årsmötet ska vara lokalavdelningens styrelse tillhanda senast den 2022-01-16. De ska vara undertecknade och skickas med post till Matilda Antonnen, Lyckan 54, 66791 Forshaga.

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga i pdf-format via denna sida tio dagar före mötet.

Valberedning
Är du intresserad av att arbeta i lokalavdelningens styrelse, eller känner någon annan som skulle göra ett bra arbete? Ta isåfall kontakt med den lokala valberedningen via e-post valberedning.vastra@srrs.org senast 2022-01-16.

Adress: Sjögerås Gård, -, 66192 Säffle

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo