SRRS/Västras årsmöte 2023

SRRS/Västra hälsar härmed samtliga lokalavdelningens medlemmar välkomna till lokalavdelningens årsmöte 2023 som kommer att hållas i digitalt. Vid årsmötet beslutar lokalavdelningens medlemmar bl.a om kommande års verksamhetsplan samt vilka personer som ska ingå i lokalstyrelsen och därmed ansvara för förvaltningen under det kommande året. För att vi i största möjliga mån ska kunna tillgodose de behov och önskemål som finns så är det viktigt att såväl nya som gamla medlemmar deltar och därmed påverkar vad som sker inom lokalområdet. Vi bjuder på fika. VARMT VÄLKOMNA!

Organisation: Västra
Datum: 2023-02-18
Starttid: 11:00
Sista anmälningsdag: 2023-02-10
Anmälan:

Anmälan görs senast sista anmälningsdag via e-post till vastra@srrs.org. Ange namn, telefonnummer, e-postadress samt medlemsnummer i meddelandet.

Anmälningsavgift:

Ingen avgift.

Medlemskap:

Medlemskap i SRRS/Västra krävs. För mer info om medlemskap klicka här >>

Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta Susanne Bermark via telefon 0735 133 255 eller via e-post vastra@srrs.org.

Övrig information:

Motioner
Motioner för behandling vid årsmötet ska vara lokalavdelningens styrelse tillhanda senast den 2023-01-27. De ska vara undertecknade och skickas med post till Anki Rådman, Bottenvik 412, 655 95 Väse.

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga i pdf-format via denna sida senast 10 dagar före mötet.

Valberedning
Är du intresserad av att arbeta i lokalavdelningens styrelse, eller känner någon annan som skulle göra ett bra arbete? Ta isåfall kontakt med den lokala valberedningen via e-post valberedning.vastra@srrs.org eller direkt till någon av nedanstående:

Titti Jansson 070-528 28 54 (sammankallande)
Helena Wassén 073-639 92 91
Chistina Bohlin 070-415 22 45

Adress: Sjögerås Gård, Sjögerås Gård, 661 92 Säffle

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo