SRRS/Södras årsmöte 2018

SRRS/Södra hälsar härmed samtliga lokalavdelningens medlemmar välkomna till lokalavdelningens årsmöte 2018.

Vid årsmötet beslutar lokalavdelningens medlemmar bl.a om kommande års verksamhetsplan samt vilka personer som ska ingå i lokalstyrelsen och därmed ansvara för förvaltningen under det kommande året. För att vi i största möjliga mån ska kunna tillgodose de behov och önskemål som finns så är det viktigt att såväl nya som gamla medlemmar deltar och därmed påverkar vad som sker inom lokalområdet.

Varmt välkomna!

Organisation: Södra
Datum: 2018-02-18
Starttid: 11:00
Sista anmälningsdag: 2018-02-11
Anmälan:

Ingen anmälan, men för eftersom vi bjuder på fika så uppskatar vi om ni för planeringens skull meddelar er närvaro innan mötet till sekreterare.sodra@srrs.org.

Anmälningsavgift:

Ingen avgift.

Medlemskap: Medlemskap i SRRS/Södra krävs.
Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta Magnus Lundberg, telefon: 070-218 91 08, e-post: ordforande.sodra@srrs.org.

Övrig information:

Motioner
Motioner för behandling till årsmötet ska vara lokalavdelningens styrelse tillhanda senast den 28 januari 2018. Motionen ska vara undertecknad och kan sändas in till lokalavdelningens styrelse via såväl vanlig post (adresseras till: Ulrika Hall, Ragnvallagatan 8B, 256 63 Helsingborg) som e-post (adresseras till: sekreterare.sodra@srrs.org). Om motionen sänds via e-post måste dock originalet även skickas via vanlig post eller överlämnas personligen, motionen ska i detta fall anses inkommen den dag e-postmeddelandet kom fram. För information hur en motion ska vara formulerad se SKK:s hemsida: www.skk.se/global/dokument/om-skk/foreningspaketet/motioner-s16.pdf

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar kan hämtas från SRRS/Södras hemsida (www.srrs.org/sodra) från och med den 11 februari 2018. Handlingarna kan, från samma datum, även rekvireras i pappersformat genom sekreterare.sodra@srrs.org mot en kostnad av 4 st frimärken för inrikesbrev.

Valberedning
Är du intresserad av att arbeta i lokalavdelningens styrelse eller känner någon annan som skulle göra ett bra arbete? Ta kontakt med valberedningen:

Britt-Marie Stjärnfeldt (sammankallande), 073-243 18 70
Jeanette Larsson, 076-167 05 75
Ingrid Taylor, 072-732 03 31
E-post till valberedningen: valberedning.sodra@srrs.org

Övrigt
Vi bjuder på fika, så när ni bestämt er för att komma uppskattar vi om ni hör av er till sekreterare.sodra@srrs.org för planeringens skull.

Glöm ej att betala medlemsavgiften för 2018!

Dokument:
Adress: Röstånga Gästgiveri, Marieholmsvägen 2, 26868 Röstånga
Karta:

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor