Välkommen till SRRS Centralorganisation

Rhodesian ridgeback har sitt ursprung i södra Afrika där den främst användes till jakt och som vakthund. I Sverige är rasen i första hand en uppskattad sällskapshund men används också framgångsrikt bland annat vid eftersök. Rhodesian ridgeback tillhör rasgrupp 6 "Drivande hundar samt sök- och spårhundar".

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) och är därmed SKKs samtalspartner i de frågor som rör rhodesian ridgeback. SRRS har idag mellan 1350-1400 medlemmar och har i egenskap av specialklubb bl.a rätt att arrangera officiella prov och utställningar.

Inom SKK-organisationen har specialklubbar med rasansvar rätt att ansöka om hälsoprogram för sina raser. Beslut om att anta eller avslå ansökan om hälsoprogram tas av SKKs avelskommitté (SKK/AK) och fastställs sedan av SKKs centralstyrelse (SKK/CS). Hälsoprogram på nivå 2 (krav på resultat innan...

Läs mer »

Det är väldigt roligt att kunna meddela att RHODEISAN RIDGEBACK ännu en gång är den ras som har flest antal deltagande hundar vid Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) av ALLA raser. En position som rasen har hållit sedan starten, med undantag från 2014 då rasen låg på andra plats....

Läs mer »

Lördagen den 8 april 2017 hölls SRRS ordinarie fullmäktigemöte i Jönköping. Glädjande deltog delegater från samtliga lokalavdelningar och totalt närvarade 22 personer. Mötet avlöpte i mycket god ton och tog ganska exakt två timmar inklusive en del teknikstrul (det kan möjligtvis ha kommit någon...

Läs mer »

Vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) pågår forskning om hundars tandhälsa.

Forskargruppen har skickat ut ett e-postmeddelande med länk till enkäten till alla personer med registrerade e-postadresser i Svenska Kennelklubbens samt Jordbruksverkets ägarregister. De är mycket tacksamma om...

Läs mer »

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor