Medlemskap

Som medlem i SRRS får du bland annat möjlighet att delta vid klubbens olika aktiviteter som exempelvis kurser, utställningar, lydnadsprov, viltspårtävlingar och mycket mycket mera. Du får också vår trevliga medlemstidning ”Ridgeback-Nytt” i brevlådan fyra gånger per år.

Medlemsförmåner

Se här >>>

Medlemsavgift

Huvudmedlem inom Norden 300 SEK/år
Huvudmedlem utanför Norden 350 SEK/år
Familjemedlem 100 SEK/år
Valpmedlem inom Sverige
(endast genom uppfödare)
0 SEK/första året
Valpmedlem utom Sverige
(endast genom uppfödare)
200 SEK/första året

För att kunna vara familjemedlem behöver man bo på samma adress som en huvudmedlem. Familjemedlemskap är ett fullvärdigt medlemskap, men med begränsningen att postutskick (som t.ex medlemstidning) endast skickas till den person som är huvudmedlem.

Bli medlem

Ansökan om medlemskap görs genom att:

Betalning av medlemskapet sker i samband med anmälan, och beviljat medlemskap börjar gälla direkt när avgiften är betald. Efter godkänd betalning skickas ett medlemsbevis till den e-postadress du har angivit i anmälan. Medlemsbeviset, som visar ditt medlemsnummer samt hur länge ditt medlemskap är giltigt, ska skrivas ut eller sparas som en fil i t.ex mobiltelefon för att kunna visas upp vid behov.

Strax innan ditt medlemskap går ut kommer du att få ett inbetalningskort i brevlådan som du betalar om du önskar förlänga ditt medlemskap ytterligare ett år. Vid utebliven inbetalning avslutas ditt medlemskap.

Vänligen notera att medlemskapet i SRRS inte automatiskt medför medlemskap i länsklubb inom Svenska Kennelklubben, utan dessa är två separata medlemskap.

Registrera valpköparmedlemskap

Uppfödare av Rhodesian Ridgeback erbjuds att kostnadsfritt registrera första årets medlemskap i SRRS för nya valpköpare boende i Sverige, som inte redan är medlemmar i föreningen. Se mer information här >>

Frågor eller ändring av personuppgifter

SRRS medlemsregister administreras av Svenska Kennelklubben (SKK) som är personuppgiftsbiträde. Vid frågor relaterat till ditt medlemskap eller önskemål om ändring av personuppgifter så kontakta SKKs medlemsservice via telefon 08-795 33 44 (måndag till fredag 10.00–12.00 och 13.00–15.00) eller e-postadress medlem@skk.se

 

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo