Avels- och uppfödarkommittén

SRRS Avels- och uppfödarkommitté (SRRS/AUK) syftar till att, för såväl SRRS centralstyrelse som enskilda medlemmar, vara sakunnigt och rådgivande organ i avels- och uppfödarfrågor gällande rhodesian ridgeback samt verka för att det finns underlag som ger en god bild av rasens hälsostatus.

E-post till kommittén skickas till auk@srrs.org.

SAMMANKALLANDE
Jessica Persson (SKK-diplomerad avelsfunktionär)
Adress: Sländgatan 8, 212 29 Malmö
Mobil: 0704-93 37 99

LEDAMOT
Kontaktperson nya uppfödare

Cornelia L. Olsson (SKK-diplomerad avelsfunktionär)
Mobil: 0709-49 69 10

LEDAMOT
Kontaktperson nya uppfödare

Jenny Jurnelius (SKK-diplomerad avelsfunktionär)
Mobil: 0709-85 93 00

LEDAMOT
Ulrika Källse (SKK-diplomerad avelsfunktionär)
Mobil: 0761-19 29 61

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Profine
Sponsor  VetZoo