Centralstyrelse

SRRS centralstyrelse (SRRS/C) ansvarar för att under det aktuella verksamhetsåret förvalta specialklubben i enlighet med SKKs stadgar och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter samt SRRS stadgar. SRRS/C ansvarar också för att verkställa Fullmäktigemötets beslut. SRRS/C väljs vid SRRS Fullmäktigemöte som hålls årligen under april.

E-post till samtliga styrelsemedlemmar kan skickas till styrelsen@srrs.org.

ORDFÖRANDE
Linda Fredholm
Adress: Kalkarsvedsvägen 16, 134 61 Ingarö
Mobil: 0704-33 20 00
E-post: ordforande@srrs.org

VICE ORDFÖRANDE / LEDAMOT
Linda Johansson
Adress: Tosätter 138, 825 96 Enånger
Mobil: 0706-72 07 01
E-post: viceordforande@srrs.org

SEKRETERARE / LEDAMOT
Jessica Persson
Adress: Sländgatan 8, 212 29 Malmö
Mobil: 0704-93 37 99
E-post: sekreterare@srrs.org

ADJUNGERAD KASSÖR
Sonja Nilsson
Adress: Skånela Stensta 274, 195 96 Rosersberg
Mobil: 0707-72 68 36
E-post: kassor@srrs.org

LEDAMOT
Lisa Zingel
Adress: Örby Starbäcken 60, 755 96 Uppsala
Mobil: 0702-90 16 74
E-post: ledamot2@srrs.org

LEDAMOT
Johan Ahlenius
Adress: Råbyvägen 10, 749 70 Fjärdhundra
Mobil: 0702-63 02 25
E-post: ledamot3@srrs.org

LEDAMOT
Mari Levänen
Adress: Bergsvägen 20, 735 33 Surahammar
Mobil: 0702-00 28 99
E-post: ledamot4@srrs.org

SUPPLEANT
Sandra Persson
Adress: Ulriksdalsvägen 191-6, 291 95 Färlöv
Mobil: 0725-36 94 04
E-post: suppleant3@srrs.org

SUPPLEANT
Therese Doverot
Adress: Hällgumsgatan 5, 872 36 Kramfors
Mobil: 0702-512306
E-post: suppleant1@srrs.org

SUPPLEANT
Lilly-Ann Forsman
Adress: Fatburs Kvarngata 40 lgh1403, 118 64 Stockholm
Mobil: 0705-94 49 52
E-post: suppleant4@srrs.org

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor