Kennellänk

Uppfödare i Sverige som är medlem i SRRS och vill presenteras på SRRS hemsida betalar 150 SEK/år till SRRS plusgiro 640034-5. Avgiften gäller per år och faktura kommer ej att automatiskt skickas ut vid förlängning. Märk inbetalningen med "kennellänk" och ange ditt namn + adress + telefonnr + e-postadress + webbadress (url) + medlemsnr i SRRS. Får alla uppgifter inte plats på inbetalningen så skicka ett separat e-postmeddelande till nedan angiven kontaktperson.

Upphör uppfödarens medlemskap i SRRS så kommer kennellänken att tas bort även om tid återstår av den inbetalda perioden. Belopp för ej nyttjad del av perioden kommer inte att återbetalas.

Vid frågor om kennellänk är du välkommen att kontakta SRRS kassör via e-post: kassor@srrs.org.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor