SRRS/Norras årsmöte 2019

SRRS Norra hälsar samtliga lokalavdelningars medlemmar varmt välkomna till lokalavdelningens årsmöte 2019.

Vid årsmötet beslutar lokalavdelningens medlemmar bland annat om kommande års verksamhetsplan samt vilka personer som ska ingå i lokalstyrelsen och där med för förvaltningen under det kommande året. För att vi i största möjliga mån ska kunna tillgodose de behov och önskemål som finns så är det viktigt att såväl nya som gamla medlemmar deltar och påverkar vad som sker inom lokalavdelningens område.

Varmt välkommen!

Organisation: Norra
Datum: 2019-02-17
Starttid: 19:00
Sista anmälningsdag: 2019-02-01
Anmälan:

Du är varmt välkommen hem till Marie Edin i Husum (070-3328365), Eva Bryntse i Segersta (070-5378515) och Mia Lundin i Forsa (070-32277187).
Kontakta dessa senast den 1 februari så att vi vet hur många som kommer. Vi bjuder på fika.

Önskar du sitta hemma och Skypa själv ska du kontakta Mia Lundin senast den 1 februari (tel 070-3277187) eller e-post kassor.norra@srrs.org) då hon behöver veta ditt användarnamn på Skype.

Anmälningsavgift:

Kostnadsfritt

Medlemskap: Deltagare vid årsmötet ska vara medlem i SRRS Norra
Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta Eva Bryntse via telefon 070-5378515 eller e-post: ordforande.norra@srrs.org

Övrig information:

MOTIONER
Motioner för behandling till årsmötet ska vara lokalavdelningens styrelse tillhanda senast den 26 januari 2019. Motionen ska vara undertecknad och kan sändas in via såväl vanlig post till Hélène Lewinter, Råhällavägen 195, 81791 Hamrångefjärden, som epost till sekreterare.norra@srrs.org. Om motionen sänds via epost måste originalet även skickas via vanlig post eller överlämnas personligen. Motionen ska i detta fall anses inkommen den dagen epostmeddelandet kom fram.

ÅRSMÖTESHANDLINGAR
Årsmöteshandlingar kan hämtas från www.srrs.org/norra från och med den 1 februari 2019. Handlingarna kan, från samma datum, även beställas från SRRS/Norras sekreterare. Kostnad för detta är fyra frimärken för inrikesbrev.

VALBEREDNING
Är du intresserad av att arbeta i lokalavdelningens styrelse eller känner någon annan som skulle göra ett bra arbete? Ta isåfall kontakt med styrelsen senast den 15 januari 2019. Viktigt är att man först pratat med den namn vill rekommendera.

Dokument:
Adress: Skype, Skype, 0 0

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor