DM Viltspår 2020 SRRS Norra

PGA Covid-19 som åtstramades (2020-05-05) av SKK och SRRS så utgår Kvaltävlingen 2020, MEN SRRS/Norra anordnar i samarbete med Taxklubben en DM-tävling i viltspår för Norra sektionen.

Tävlingen genomförs som rörligt prov i öppenklass för SRRS/Norras ekipage under v 23.

Pga Covid-19 så måste vi ändra om tävlingssätt. Nytt är att var och en som vill delta i DM:et mailar en anmälan till norra@srrs.org  och sätter in 100 kr på SRRS Norras plusgiro 51 79 47-8. Sen bokar föraren själv in ett rörligt prov med en domare som dömer för TAXKLUBBEN och anmäler och betalar enligt taxklubbens regler.

Det ska användas RÅDJURSKLÖV, och SKOGSKORT för SM + PROTOKOLL fotas (läsbart) och skickas till norra@srrs.org eller 070-3328365 omgående efter provslutet.

Organisation: Norra
Datum: 2020-06-01 - 2020-06-07
Starttid: 10:00
Sista anmälningsdag: 2020-05-27
Anmälan:

Viltspåraanmälan skickas till taxklubbens lokalavdelning (se http://www.taxklubben.org/ där finns även anmälningsblankett)
Skicka även ett mail till norra@srrs.org. Anmälan ska innehålla uppgifter om deltagande
hund (namn, registreringsnummer), ägare (namn, adress, mobilnr) och förare.
Anmälan är bindande efter att betalning av anmälningsavgiften har skett.

Anmälningsavgift:

100 kronor till SRRS Norra plusgiro 51 79 47-8 (ange vilken hund betalningen gäller)
XXX kronor till taxklubben (se resp. Taxklubbs lokalavdelnings priser)
XXX kronor till domaren (se resp. Taxklubbs lokalavdelnings priser)
Anmälan är bindande efter att betalning av anmälningsavgifterna har skett.

Medlemskap: Ägare till deltagande hund ska vara medlem i SRRS.
Kontaktperson:

Frågor besvaras av Marie Edin på mail; marieedin1963@gmail.com eller telefon 0703328365.

Övrig information:

Regler:
SKK´s och SRRS´s regler vid tävling gäller;
https://www.skk.se/globalassets/dokument/prov-och-tavling/regler-for-vil...
https://www.srrs.org/sites/default/files/documents/srrs_viltsparsmasters...
Protokoll:
Skogskort och protokoll enl SM-regler (med poängbedömning) vilket anmälaren måste ange för domaren vid bokning. Annars deltar den hunden inte i kvalet/DMet.
Skogskort för SM + protokoll skickas till norra@srrs.org eller 070-3328365 direkt efter slutfört prov.
Domare: SKK licensierade viltspårdomare tillhörande TAXKLUBBEN
Viltart: Samma viltart för samtliga startande = RÅDJUR

Adress: Enl överenskommelse med respektive domare, lokalt, 12345 Norra

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo