INSTÄLLD - Kvaltävling till SRRS Viltspårsmästerskap 2020

INSTÄLLD

På grund av rådande Coronapandemi och direktiv från SKKs centralstyrelse har detta evenemang tyvärr ställts in med hänvisning till force majeure.

Direktiv från SKKs centralstyrelse >>
Force majeure på grund av covid-19>>

----

SRRS Norra anordnar i samarbete med Taxklubben uttagningstävling i viltspår. Avsikten är att utse en representant och en reserv från SRRS/Norra för att representera lokalavdelningen i SRRS Viltspårmästerskap för Rhodesian Ridgeback som kommer att äga rum under BISS 2020 den 31 juli.

Organisation: Norra
Datum: 2020-06-01 - 2020-06-07
Starttid: 10:00
Sista anmälningsdag: 2020-05-27
Anmälan:

Viltspåraanmälan skickas till taxklubbens lokalavdelning (se http://www.taxklubben.org/) där finns även anmälningsblankett
Skicka även ett mail till norra@srrs.org. Anmälan ska innehålla uppgifter om deltagande
hund (namn, registreringsnummer), ägare (namn, adress, mobilnr) och förare.
Anmälan är bindande efter att betalning av anmälningsavgiften har skett.

Anmälningsavgift:

100 kronor till SRRS Norra plusgiro 51 79 47-8 (ange vilken hund betalningen gäller)
XXX kronor till taxklubben (se resp. Taxklubbs lokalavdelnings priser)
XXX kronor till domaren (se resp. Taxklubbs lokalavdelnings priser)
Anmälan är bindande efter att betalning av anmälningsavgifterna har skett.

Betalning: Betalning sker till SRRS Norra i samband med anmälan till SRRS Norra plusgiro 51 79 47-8. Ange vilken hund betalningen gäller! Anmälan är bindande efter att betalning av anmälningsavgift har skett.
Medlemskap: Ägare till deltagande hund som deltar i kvalet ska vara medlem i SRRS Norra.
Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta Marie Edin via telefon 070-332 83 65 eller via e-post marieedin1963@gmail.com .

Övrig information:

Regler:
SKK´s och SRRS´s regler vid tävling gäller;
https://www.skk.se/globalassets/dokument/prov-och-tavling/regler-for-vil...
https://www.srrs.org/sites/default/files/documents/srrs_viltsparsmasters...

Protokoll:
Skogskort och protokoll enl SM-regler (med poängbedömning) vilket anmälaren måste ange för domaren vid bokning. Annars deltar den hunden inte i kvalet/DMet.
Skogskort + protokoll skickas till norra@srrs.org eller 070-3328365 direkt efter slutfört prov.
Domare: SKK licensierade viltspårdomare tillhörande TAXKLUBBEN
Viltart: Samma viltart för samtliga startande = RÅDJUR

Dokument:
Adress: Västerbacke, Gottnevägen/Västerbacke 194, 894 95 Moliden

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo